Zmiana nazewnictwa finansowych organów postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe z urzędu celnego na naczelnika urzędu celnego w rozporządzeniu jest rezultatem nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego oraz kodeksu karnego skarbowego na mocy ustawy o administracji podatkowej.

Rozporządzenie określa właściwość miejscową naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych do wykonywania zadań określonych w kodeksie karnym skarbowym oraz właściwość miejscową wyznaczonych naczelników urzędów celnych do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o niektóre przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, określone w art. 133 § 1 pkt 1 k.k.s.

Rozporządzenie ministra finansów z 26 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym (Dz. U. poz. 2107) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.