Takie zmiany znalazły się w założeniach do noweli ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ujawnieniu w  Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych będą podlegać jedynie dłużnicy niewykonujący obowiązków wynikających z ostatecznej decyzji - wniesienie skargi lub wszczęcie postępowania w trybie nadzwyczajnym nie wpłynie na wpis dłużnika do rejestru.

Resort finansów chce, by ujawnieniu podlegały należności wyższe niż 500 zł. Wierzyciel będzie zobligowany do powiadomienia dłużnika o możliwości wpisu do rejestru. Informacje będą wykreślane z urzędu, gdy należność wygaśnie, zostanie odroczona lub rozłożona na raty. Dane dłużnika znikną z rejestru także wtedy, gdy podważona zostanie decyzja, na mocy której ustalono obowiązek zapłaty.

Osoba wpisana do rejestru będzie mogła także złożyć sprzeciw, który zostanie odnotowany we wpisie.

Zobacz też: Podatkowe rejestry podmiotowe powinny realizować funkcję fiskalną >>

"Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym"

- publikacja dostępna jest w księgarni internetowej "Profinfo" >>>