Ministerstwo Finansów informuje także, że rozpoczęło prace nad naprawą finansów publicznych. - Wczoraj Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy dotyczący wprowadzenia klauzuli obejścia prawa podatkowego. Wdrażane są też rozwiązania, które pozwolą skuteczniej typować oszustów i nie zajmować czasu uczciwym podatnikom (Jednolity Plik Kontrolny i specjalna spółka do pozyskiwania rozwiązań informatycznych).
Minister Finansów zdecydował także o zmianie podejścia do kwestii tzw. toksycznych opcji walutowych. Polska będzie także w tym roku płaciła mniej za dostęp do elastycznej linii kredytowej (FCL) Międzynarodowego Funduszu Walutowego - czytamy w komunikacie.

 

Resort przyznaje jedka, że pierwsze 100 dni nie było czasem pozbawionym niełatwych chwil. - Krytycznym momentem była obniżka ratingu przez agencję S&P. Polska szybko odzyskała jednak poziom rentowności swoich obligacji sprzed połowy stycznia 2016 roku. To była ciężka praca nad odrobieniem strat, które zostały spowodowane przez decyzję agencji umotywowaną politycznie, a nie ekonomicznie – mówi minister finansów Paweł Szałamacha.

 

Ministerstwo Finansów przedstawiło zestawienie najważniejszych swoich działań:

 

1.Działania zrealizowane przez Ministerstwo Finansów w okresie 100 dni:

- [styczeń 2016] nowy podatek od niektórych instytucji finansowych: zgodnie z szacunkami nowa danina ma zwiększyć dochody budżetowe o ok. 5,5 mld zł,

- [luty 2016] projekt ustawy o obniżeniu CIT do 15% dla małych przedsiębiorców: od 1 stycznia 2017 r. podatnicy, którzy w ciągu roku osiągną obrót mniejszy niż 1,2 mln euro, zapłacą niższy podatek CIT; jednocześnie wprowadzone zostaną zapisy uszczelniające system poboru tej daniny; efektem ustawy będzie wzrost dochodów podatkowych o 7 mln zł,

- [grudzień 2015] publikacja wstępnej wersji Jednolitego Pliku Kontrolnego: dzięki temu dokumentowi Kontrola Skarbowa będzie mogła znacznie wcześniej i bardziej efektywnie typować do kontroli podmioty podejrzane o udział w przestępstwach VAT; publikacja ostatecznej wersji JPK planowana jest na marzec 2016,

- [grudzień 2015] projekt ustawy wprowadzającej klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR): dzięki klauzuli możliwe będzie zablokowanie agresywnej optymalizacji podatkowej,

- [luty 2016] projekt ustawy o powołaniu spółki celowej, której zadaniem będzie dostarczenie organom administracji rozwiązań informatycznych i wyposażenie jej w systemy, urządzenia teleinformatyczne lub oprogramowanie zapewniające zwiększenie efektywności działań; jednym z nich będzie algorytm, który automatycznie wykryje te transakcje, które mogą nosić znamiona wyłudzenia; pozwoli to na szybsze wyłapanie wyłudzeń VAT,

- [grudzień 2015]: zmiana stanowiska MF względem opcji walutowych: poprzez wydanie interpretacji ogólnej Ministerstwo poprawiło sytuację wielu polskich firm, które z powodu skorzystania z opcji walutowych z jednej strony zostały oszukane przez instytucje finansowe, a z drugiej potraktowane niesprawiedliwie przez organy administracji podatkowej; ta zmiana podejścia resortu została przyjęta z ogromną ulgą i podziwem środowiska gospodarczego,

- [styczeń 2016] obniżenie elastycznej linii kredytowej (FCL) przez MFW z ok. 19,8 mld euro do ok. 16,6 mld euro; decyzja ta nie tylko potwierdziła silne fundamenty polskiej gospodarki oraz właściwą politykę makroekonomiczną, ale sprawiła, że Polska zaoszczędziła na tym działaniu 42 mln zł,

- [styczeń 2016] zneutralizowanie skutków negatywnej decyzji agencji Standard & Poor’s,

- [styczeń-luty 2016] bardzo efektywna sprzedaż długu publicznego: wszystkie aukcje przeprowadzone od początku roku cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, co sprzyja zaciąganiu długu po rekordowo niskich kosztach; dzięki temu w tej chwili jest sfinansowane ok. 39% potrzeb pożyczkowych kraju,

- [styczeń 2016] zakończenie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok: budżet państwa został skonstruowany w sposób optymalny, gdyż realizuje sztandarowy projekt rządu „Rodzina 500+”, a zarazem jest stabilny pod względem finansów publicznych, a także trzyma deficyt budżetowy na poziomie 2,8% PKB

 

2. Działania realizowane obecnie:

- ograniczenie problemu nielegalnych cen transferowych – działania kontrolne zostały już rozpoczęte, jednak będą zintensyfikowane w II kwartale; skoncentrują się one na podmiotach, które w ubiegłych latach nie zapłaciły w ogóle podatku CIT, pomimo znacznej dynamiki przychodów, co wskazuje na zaprojektowaną strukturę nakierowaną na obniżenie podstawy opodatkowania w RP do zera,

- bieżąca emisja długu publicznego oraz promocja polskich instrumentów za oceanem (wizyta Pana Ministra Piotra Nowaka na Wschodnim Wybrzeżu w USA); o popularności i zainteresowaniu inwestorów świadczyć może fakt, że przy sprzedaży obligacji skarbowych na poziomie 28,9 mld zł popyt wyniósł 50 mld zł; wstępnie rozważane są emisje obligacji w dolarach amerykańskich i chińskich juanach,

- zaawansowane prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług,

- prace nad ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej: obecnie Ministerstwo Finansów analizuje propozycje i uwagi zgłoszone zarówno przez przedstawicieli branży handlowej, poszczególne resorty, a także Komisję Europejską, która zgłosiła zastrzeżenia na gruncie prawa unijnego, w tym regulacji prawa konkurencji; celem projektu jest stworzenie optymalnych rozwiązań zabezpieczających interesy budżetu państwa oraz przedsiębiorców,

- zaawansowane prace nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej: Przygotowywana konsolidacja zakłada przeniesienie wszystkich zadań realizowanych obecnie przez Administrację Podatkową, Kontrolę Skarbową i Służbę Celną do nowo tworzonych struktur; jednym z kluczowych powodów powołania Krajowej Administracji Skarbowej jest zmniejszanie szarej strefy oraz uszczelnianie systemu podatkowego,

- prace nad kompleksową naprawą informatyzacji resortu – dwoma najważniejszymi działaniami jest wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) oraz stworzenie Centralnego Rejestru Faktur,

- nieustannie prowadzone są działania związane z Narodową Loterią Paragonową; pozytywne efekty są już dostrzegalne – zarejestrowano już ponad 60 mln paragonów; ponadto, z badań wynika, iż w ciągu ostatniego roku wzrósł odsetek Polaków deklarujących, że gdy nie otrzymują paragonu, zawsze o niego proszą – wzrost z 7 do 31% przy zakupie towarów i z 5 do 28% przy płaceniu za usługi,

- prace nad ustawą wprowadzającą limit 15 tys. zł dla transakcji gotówkowych pomiędzy firmami.