Resort finansów przedstawił w poniedziałek założenia reformy systemu rozliczeń rocznych PIT. Już w przyszłym roku na Portalu Podatkowym na podatników będzie czekał wypełniony PIT za rok 2018. W 2019 r. będą to rozliczenia na drukach PIT-37 i PIT-38, w następnym roku uproszczenia obejmą składających PIT-36 i PIT-36L.

Na czym ma polegać Twój e-PIT?
Nowa usługa Twój e-PIT zakłada brak obowiązku sporządzania samodzielnie deklaracji rocznej PIT przez podatników oraz łatwiejszy sposób rozliczania ulg. Podatnicy nie będą też musieli dostarczać do urzędu skarbowego dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z odliczenia lub ulg, np. ulgi na dzieci, ponieważ te dane zostaną automatycznie pobrane z systemów informacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz z rejestrów instytucji zewnętrznych.

Samodzielne rozliczenie ciągle możliwe
Podatnicy będą mogli zalogować się do systemu i sprawdzić rozliczenie przegotowane przez skarbówkę. Będzie można je zaakceptować bez poprawek, zmienić np. rozliczenie dodatkowych ulg lub odrzucić rozliczenie. Rozliczenia będą dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia. Nowością ma być zasada, zgodnie z którą brak reakcji podatnika w terminie do końca 30 kwietnia będzie oznaczał automatyczną akceptację rozliczenia. Jak tłumaczyli przedstawiciele MF, nie oznacza to jednak, że podatnik utraci kontrolę nad swoimi rozliczeniami. Pierwszeństwo nad rozliczeniem automatycznym będą miały deklaracje złożone samodzielnie. Jeśli podatnik rozliczy się na własną rękę, deklaracja sporządzona przez skarbówkę nie będzie brana pod uwagę. W dalszym ciągu będzie można również rozliczać się papierowo.
 
- Już w 2019 r. KAS przygotuje dla podatników i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. W praktyce oznacza to, że blisko 50 proc. osób fizycznych będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć. Równocześnie w każdym przypadku do decyzji podatnika pozostanie, czy chce sprawdzić swój e-PIT, zmienić, uzupełnić o ulgi, darowizny, czy wskazać lub zmienić organizację pożytku publicznego, na rzecz której przekaże 1 proc. – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Podstawą dane z lat ubiegłych
Zgodnie z założeniami, KAS już w 2019 r. automatycznie przygotuje i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. Zrobi to na podstawie informacji od płatników i ze złożonych za rok ubiegły zeznań podatkowych w zakresie wskazanych odliczeń i ulg (np. ulga na dzieci). W 2020 r. do zeznań wypełnianych przez urząd dołączą PIT-36 i PIT-36L. Informacje, na podstawie których będą wypełniane zeznania, zostaną rozszerzone o dane m.in. z rejestrów ZUS (dane dotyczące przychodu, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (dane dotyczące ulgi na dzieci).

Według szacunków resortu finansów z Twojego e-PITu będzie mogło skorzystać łącznie ponad 25 mln podatników.

Przegląd Podatkowy Przegląd Podatkowy >>