Komunikat MF dotyczy uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca, w której sąd stwierdził, że gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług (sygn. akt I FPS 1/13). Tymczasem urzędy i izby skarbowe przez wiele lat traktowały je właśnie jako podatników.

Jak wyliczyło na swojej stronie internetowej stowarzyszenie Forum Od-nowa, na skutek uchwały NSA "zniknie 55 tys. podatników VAT, jakimi dotychczas były samorządowe jednostki budżetowe (szkoły, przedszkola, ośrodki i domy pomocy społecznej, urzędy pracy i in.). W ich miejsce zostanie jedynie 2,8 tys. podatników VAT - tyle jest bowiem w Polsce gmin, powiatów i województw."

We wtorkowym komunikacie Ministerstwo poinformowało, że nie będą kwestionowane dotychczasowe rozliczenia gminnych jednostek budżetowych jako podatników VAT. "Natomiast kwestia dalszego rozliczania podatku od towarów i usług w związku z wykonywanymi przez nie czynnościami zostanie przedstawiona w koncepcji odnoszącej się do tej uchwały" - wyjaśnił resort.

MF dodało, że przedstawi tę koncepcję dopiero po opublikowaniu uzasadnienia do uchwały (we wtorek uzasadnienie nie było jeszcze opublikowane na stronie NSA) i jego szczegółowej analizie. "Intencją resortu finansów jest, aby obciążenie gmin związane z zastosowaniem się do wykładni zaprezentowanej w uchwale NSA, było jak najmniejsze" - zapewniło MF w komunikacie.

kjed/ drag/