Na skutek zmian w strukturze administracji pracownicy urzędów skarbowych stali się pracownikami izb skarbowych. Zrodziło to konieczność zmiany przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i nowego zdefiniowania pojęcia pracownika obsługującego organ egzekucyjny.

Zobacz: Od 1 kwietnia administracja podatkowa funkcjonuje w nowej formule >>

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych (Dz. U. poz. 913) dostosowuje przepisy do tych regulacji. Wydatki w formie zryczałtowanej wyliczane będą w przypadku przejazdu pracownika obsługującego organ egzekucyjny (obecnie pracownika organu egzekucyjnego) do siedziby lub miejsca zamieszkania zobowiązanego lub miejsca położenia podlegającego zajęciu majątku. Zmiany obowiązują od 30 czerwca 2015 r.