Doskonałym sposobem na budowanie wizerunku specjalisty - eksperta jest obecność w mediach. Komentowanie zmian w podatkach, projektów nowych przepisów, czy omawianie skomplikowanych zagadnień, których w przypadku tej gałęzi prawa nie brakuje, stwarza szansę na zaistnienie w świadomości szerszej grupy odbiorów. Przykładem mogą być artykuły w prasie, porady eksperckie w serwisach internetowych, wystąpienia w radiu czy w telewizji.

Zobacz: Jak przebić się do mediów z informacją? >>

Warto jednak wspomnieć, że jak dowodzą badania nad skutecznością różnych form komunikacji, bezpośredni kontakt ma zdecydowaną przewagę nad relacjami prowadzonymi za pośrednictwem słowa pisanego czy obrazu. Choć konferencje, szkolenia, seminaria dają okazję do kontaktu z e znacznie węższym kręgiem potencjalnych klientów, to nie tylko pomagają w budowaniu reputacji specjalisty w określonej dziedzinie, ale także pozwalają na nawiązanie kontaktów biznesowych.

Bardzo szerokie możliwości promocji dają media elektroniczne, a w szczególności portale społecznościowe. To tam wiele czasu spędzają potencjalni klienci i tam jest możliwość dwustronnej komunikacji. Strona internetowa – choć oczywiście niezbędna – nie stwarza tak szerokich perspektyw w zakresie interakcji i nieograniczonych wręcz możliwości atrakcyjnego prezentowania informacji na temat prowadzonej działalności.

Zobacz: Jak dotrzeć tam, gdzie są nasi potencjalni klienci? >>

Celem stosowania różnego rodzaju form promocji powinno być – z jednej strony – budowanie rozpoznawalnej marki, a z drugiej pozyskiwanie nowych zleceń. Aby tak się stało konieczne jest stworzenie strategii, albo przynajmniej planu działania, w którym do wyznaczonego celu prowadzą podejmowane z przemyślany, zaplanowany i konsekwentny sposób działania marketingowe.

Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku usług profesjonalnych, powszechny dostęp do wiedzy i wzmożona konkurencja w naturalny sposób wymuszają na usługodawcach podejmowanie aktywności marketingowej, dlatego tak istotne jest pogłębianie wiedzy w tym obszarze.