Wiceminister finansów Jarosław Neneman przedstawił plany resortu dotyczące tzw. podatku Belki w odpowiedzi na interpelację poselską nr 2031. Poinformował, że resort pracuje nad projekt nowelizacji ustawy o PIT, mającym na celu zwiększenie skłonności obywateli do oszczędzania i inwestowania. 

Według MF, wprowadzone zostaną kwoty dochodów (przychodów) wolne od opodatkowania z oszczędności oraz z inwestycji kapitałowych.

- W przypadku oszczędności, zwolnienie z podatku będzie dotyczyło części dochodów (przychodów) – do określonego rocznego limitu – z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz z obligacji, o terminie zapadalności co najmniej rok, które będą zapisane w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym, osobno prowadzonym dla obligacji i osobno dla lokat terminowych - zakłada resort.

Podatnik będzie mógł gromadzić oszczędności tylko w jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym obligacji lub jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym lokat terminowych. Wyodrębniony pakiet oszczędnościowy może być prowadzony przez instytucję finansową (bank, SKOK lub oddział banku zagranicznego), mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Istotą projektowanego zwolnienia jest to, że instytucja finansowa, prowadząca wyodrębniony pakiet oszczędnościowy, nie będzie pobierała, jako płatnik, tzw. „podatku Belki” od dochodów (przychodów) z lokat terminowych lub obligacji, do wysokości kwoty zwolnionej. Natomiast powyżej tej kwoty instytucja finansowa, jako płatnik, będzie pobierała 19 proc. zryczałtowany podatek dochodowy, tak jak jest to obecnie - wyjaśnił wiceminister Neneman.

W przypadku dochodów z inwestycji kapitałowych (np. ze sprzedaży akcji na giełdzie) ministerstwo chce wprowadzić roczną kwotę dochodów wolną od podatku, którą podatnik będzie rozliczał w zeznaniu rocznym PIT-38.

- Zarówno roczna kwota zwolnienia dochodów (przychodów) z oszczędności gromadzonych w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym obligacji lub lokat terminowych, jak i roczna kwota wolna od podatku od dochodów z inwestycji kapitałowych, określane będą w obwieszczeniu Ministra Finansów na każdy rok kalendarzowy. Proponujemy, aby każda z tych kwot wynosiła iloczyn stopy depozytowej NBP na ostatni dzień trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy i 100 tys. zł (obecnie byłoby to 5250 zł)  - poinformował Jarosław Neneman.

Zaznaczył, że obecnie w Ministerstwie Finansów nie są planowane inne zmiany w zasadach opodatkowania kapitałów pieniężnych.

 

Sprawdź również książkę: Ulgi i zwolnienia w podatkach dochodowych ebook >>