Po analizie JPK złożonych w lutym br., stwierdzono formalną poprawność ok. 90 procent z nich, natomiast ponad 63 tys. transakcji w rejestrach zakupów wzbudziło wątpliwości w odniesieniu co do ich rzetelności i prawidłowości, np. posługiwanie się fakturami VAT od podatników nieuprawnionych do wystawiania takich faktur. Wszystkie te wątpliwości będą sukcesywnie wyjaśniane przez właściwe urzędy skarbowe m.in. poprzez kierowanie drogą elektroniczną pism, prowadzenie czynności sprawdzających lub kontroli podatkowych. Podczas ustalania zakresu działań będzie brany pod uwagę rodzaj stwierdzonych błędów.

Jak podkreśla resort finansów, wprowadzenie obowiązku comiesięcznego składania JPK_VAT oraz wykorzystywane narzędzia analityczne przełożą się na szybkie diagnozowanie i reagowanie na nieprawidłowości, co wpłynie na poprawę sytuacji rynkowej podmiotów gospodarczych, które prawidłowo wypełniają obowiązki podatkowe. Pozwoli bowiem organom podatkowym skupić się na działaniach skierowanych do podmiotów, których celem jest fikcyjna działalność lub które nie wypełniają obowiązków podatkowych, przez co są bardziej konkurencyjne.

Przypominamy, że w poniedziałek 27 marca upływa termin przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT za luty 2017 r.

Zobacz: Do 27 marca należy przekazać JPK_VAT za luty >>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów