Zakupy artykułów spożywczych powinien Pan ewidencjonować jako zakupy materiałów, czyli niezwłocznie po ich otrzymaniu w kol. 10 PKPiR. Szczegóły oraz odpowiedź na drugie z pytań znajdują się w uzasadnieniu.


Zasady prowadzenia PKPiR określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) – dalej r.p.k.p.r. Przepisy te wyróżniają, między innymi, grupę tzw. materiałów (surowców) podstawowych. Są nimi, zgodnie z § 3 pkt 1 lit. b r.p.k.p.r., materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. W konsekwencji – zważywszy, że przedmiotowe artykuły spożywcze stanowią główną substancją świadczonych usług gastronomicznych - zakupy artykułów spożywczych winien Pan ewidencjonować jako zakupy materiałów, czyli niezwłocznie po ich otrzymaniu (zob. § 17 ust. 1 r.p.k.p.r.) w kol. 10 PKPiR.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że świadczenie usług gastronomicznych (PKWiU 55.3), jak i usług stołówkowych oraz usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 55.) opodatkowane jest, co do zasady, obniżoną stawką 7% (zob. § 6 ust. 1 w zw. z poz. 20 i 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.). Stawka 7% nie dotyczy jednak:
- sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%;
- sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.
Pojawia się pytanie, w jaki sposób należy traktować świadczenie usług gastronomicznych (oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych), w których skład wchodzą towary, w których przypadku wyłączono stosowanie stawki 7%. Z jednej strony można się spotkać ze stanowiskiem, że w przypadku takim świadczona usługa gastronomiczna (usługa stołówkowa, usługa dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych) opodatkowana jest częściowo stawką 7%, częściowo zaś stawką podstawową 22%. Z drugiej jednak strony można się spotkać ze stanowiskiem, że w zakresie w jakim wyłączone jest stosowanie stawki 7% do dochodzi do świadczenia odrębnie opodatkowanych dostaw towarów (tak, przykładowo, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy w piśmie z dnia 16 grudnia 2004 r., PP-443/205/2004).
Osobiście uważam, że prawidłowe jest pierwsze z zaprezentowanych stanowisk. Sądzę, że gdyby ustawodawca chciał, aby sprzedawanie w ramach usługi gastronomicznej niektórych towarów traktowane było jako dostawa towarów, mógł to uczynić wprost. Skoro tego nie uczynił, należy uznać, że sprzedaż ww. towarów w ramach usługi gastronomicznej (usługi stołówkowej, usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych) nie stanowi odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu (dostawy towarów), lecz jedynie stanowi jedynie część tej usługi opodatkowaną stawką podstawową 22%. W konsekwencji uważam, że sprzedając usługę gastronomiczną, w której skład wchodzą ww. napoje (np. kawa czy herbata) i towary (np. batoniki), należy wystawiać fakturę dokumentującą świadczenie usługi gastronomicznej usługi stołówkowej, usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych) częściowo opodatkowanej stawką 7%, częściowo zaś stawką 22% (bez konieczności wykazywania na fakturze dostaw poszczególnych rodzajów takich napojów czy towarów).