Jesteśmy na finiszu prac nad zasadami dobrych praktyk. Co do swej treści lista jest praktycznie ukończona, podlega wewnętrznym konsultacjom z Krajową Administracją Skarbową – powiedział Gruza. Poinformował, że w najbliższym czasie resort finansów ją przedstawi.

W założeniu lista praktyk świadczących o należytej staranności firmy w VAT miała zawierać działania, których spełnienie chroniłoby firmy przed wplątaniem w oszustwa VAT i konsekwencjami tego.

We wrześniu ubiegłego roku br. zakończył się pierwszy etap konsultacji w tej sprawie. Wiceminister Gruza mówił wówczas, że pod koniec października powinny być gotowe propozycje, które będą dalej konsultowane i procedowane - po podjęciu decyzji, jaką rangę formalną będzie miał dokument.

Na początku stycznia Gruza tłumaczył, że opóźnienie spowodowane było gorączką prac parlamentarnych i skomplikowaniem tematu. Wyjaśnił, że celem listy jest ochrona podatników. Oczywiście każda tego typu check lista - i to było w pierwszym dokumencie mówiącym o tej należytej staranności - nie może być idealnie precyzyjna i kompletna - zastrzegł Gruza.(pap)
 

MF opublikuje dane podatkowe dużych firm >>