Chodzi o monitoring aukcji internetowych w celu wykrywania zjawisk nierzetelnego rozliczania należności publiczno-prawnych, mogących prowadzić do zaniżenia podstawy opodatkowania i generowania uszczupleń w podatkach, w szczególności w podatku od towarów i usług.

Monitoring pierwszym etapem kontroli
Jak potwierdza Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 20554, wyniki monitoringu stanowią podstawę podejmowania decyzji o dalszych działaniach w stosunku do podatników, co do których istnieje podejrzenie unikania opodatkowania. Resort przywołuje przykład Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, która została wyznaczona do prowadzenia czynności analitycznych wobec podmiotów (osób i firm) dokonujących sprzedaży telefonów komórkowych i laptopów. Celem analiz jest zidentyfikowanie podmiotów podejrzanych o nieprawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w związku z handlem przez internet.

Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w, Irena Ożóg Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT >>

Czynności sprawdzające i kontrole

Resort finansów wyjaśnia, że następstwem monitoringu transakcji mogą być czynności sprawdzające. W uzasadnionych przypadkach wszczynane są kontrole. Przeprowadza się je w dwóch trybach jako: kontrole podatkowe prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych na podstawie Ordynacji podatkowej lub kontrole celno-skarbowe prowadzone przez naczelników urzędów celno-skarbowych na podstawie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej.
 

Kontrola celno-skarbowa. Komentarz Karol Różycki Kontrola celno-skarbowa. Komentarz
Wzory, zestawienia i procedury kontrolne >>