Z publikacji Eurostatu wynika również, że sektor finansów publicznych w 2014 roku ma zanotować nadwyżkę w wysokości 97,45 mld zł wobec deficytu w 2013 roku na poziomie 70,651 mld zł (4,3 proc. PKB).

W przyjętym przez rząd dokumencie "Program konwergencji. Aktualizacja 2014 (APK)", Ministerstwo Finansów prognozuje, że sektor finansów publicznych, liczony według metodologii unijnej ESA'95, w tym roku będzie miał nadwyżkę w wysokości 5,8 proc. PKB, w 2015 roku zamknie się deficytem 2,5 proc., a w 2016 roku deficyt spadnie do 1,8 proc., zaś w 2017 roku - do 1,2 proc.

Dodatkowo minister finansów Mateusz Szczurek wyjaśniał, że zgodnie z nową metodologią unijną ESA 2010, która zacznie obowiązywać od września br., sektor finansów publicznych w 2014 roku zanotuje deficyt 3,5 proc. PKB, a w przyszłym deficyt 2,7 proc. (PAP)

bg/ ana/ amac/