Rok 2008 jest ostatnim rokiem, w którym podatnicy będą rozliczali się w oparciu o trzy stawki podatkowe - 19%, 30 % i 40 %. Od dochodów, które uzyskamy w roku 2009 zapłacimy niższy podatek. Stanie się tak, ponieważ zmieniona została skala podatkowa na 2009 rok. W miejsce dotychczasowych trzech stawek wprowadzono dwie - 18% i 32%. Wszyscy, którzy zarobią w ciągu roku poniżej 85.528 zł zapłacą podatek w wysokości 18%. Podatnicy, których zarobki przekroczą wspomnianą wyżej kwotę zapłacą podatek w wysokości 32% (według skali na 2008 r. zapłaciliby 40%). I tak np.:

• Podatnik, którego dochody wynoszą 2500 zł netto miesięcznie, rozliczając się zgodnie ze starą 3-stopniową skalą zapłaciłby 5.114 zł podatku dochodowego. Po zmianie, zgodnie z nową skalą, zapłaci jednak 4.844 zł. W związku z tym na zmianie zyska 270 zł rocznie.

• Podatnik, którego dochody wynoszą 5000 zł netto miesięcznie, rozliczając się zgodnie ze starą 3-stopniową skalą, znalazłby się w II progu i zapłaciłby 12.519 zł podatku dochodowego. Po zmianie, zgodnie z nową skalą, znajdzie się w I progu i zapłaci 10.244 zł. W związku z tym na zmianie zyska 2275 zł rocznie.

• Podatnik, którego dochody wynoszą 7500 zł netto miesięcznie, rozliczając się zgodnie ze starą 3-stopniową skalą zapłaciłby 21.966 zł podatku dochodowego. Po zmianie, zgodnie z nową skalą, zapłaci jedynie 16.270 zł. W związku z tym na zmianie zyska 5696 zł rocznie.

Co prawda swój roczny podatek za 2009 r. w oparciu o nową skalę będziemy wyliczać dopiero w okresie od stycznia do kwietnia 2010 r., niemniej pozytywne zmiany w naszych portfelach odczujemy już pod koniec stycznia 2009 r. Wtedy to bowiem od naszego wynagrodzenia pobrana zostanie po raz pierwszy niższa zaliczka na podatek dochodowy.