26 września 2011 r., Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Finansów wystąpienie w sprawie braku możliwości skorzystania z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem samochodu, przez osoby prowadzące działalność transportową przy pomocy karetek i ambulansów.

W skardze przedstawionej Rzecznikowi Praw Obywatelskich wnioskodawca podniósł, iż w stanie prawnym - obowiązującym w latach 2011 i 2012 - ukształtowanym ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie transportu sanitarnego, polegającą na przewozie osób chorych, niepełnosprawnych oraz transporcie krwi i organów do transplantacji, które przy wykonywaniu tych usług korzystają z pojazdów odpowiednio przystosowanych do tego rodzaju działalności, posiadających homologację, jako pojazdy specjalne w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym (tzw. ambulansów, karetek) nie mogą korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem, użytkowaniem i eksploatacją przedmiotowych pojazdów.

W ocenie Rzecznika pojazdy takie jak karetki, ambulanse należą do szczególnej kategorii pojazdów przeznaczonych do wykonywania specjalnych funkcji, często związanych z ratowaniem najwyższego dobra, jakim jest życie ludzkie. W przypadku prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie transportu krwi, organów do transplantacji, czy transportu osób chorych, państwo powinno stwarzać jasne i niedyskryminujące warunki jej wykonywania.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się więc z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, a w szczególności o wyjaśnienie kryteriów, na podstawie których ustalono katalog przeznaczeń pojazdów zawarty w załączniku do ustawy nowelizującej oraz wskazanie przesłanek, które przesądziły o tym, iż pojazdy specjalne, takie jak karetka, ambulans, nie znalazły się w przedmiotowym załączniku.

źródło: www.rpo.gov.pl