Pytanie użytkownika Vademecum Głównego Księgowego:

Małżeństwo (istnieje wspólnota majątkowa) wynajmuje mieszkanie. Żona prowadzi działalność gospodarczą (PKPiR i VAT), najem zaś zgłoszony jest do urzędu skarbowego na męża, zostało złożone oświadczenie, że najem rozlicza tylko mąż na zasadzie ryczałtu.

Czy w takim przypadku żona powinna wykazać sprzedaż zwolnioną w swoich deklaracjach VAT w 50%, mimo że całość przychodu z najmu jest zgłoszona do opodatkowania przez męża?

Odpowiedź

Pomimo że żaden z przepisów ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., nie reguluje wprost zagadnienia opodatkowania wynajmu rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków, to w praktyce funkcjonuje jednolita wykładania dotycząca takiego zagadnienia.
Otóż, przyjmuje się, że podatnikiem z tytułu wykonania świadczenia w postaci wynajmu rzeczy wspólnej małżonków jest ten z nich, który dokonał czynności opodatkowanej. Sprowadza się to do tego, że decyduje to, kto zawiązał umowę najmu. Jeżeli z treści zawartej umowy wynika, że usługę świadczy tylko jeden z małżonków, to zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.t.u. w związku z ust. 2 u.p.t.u. on posiada dla takiej czynności status podatnika VAT. W tej sytuacji drugi z małżonków nie uwzględnia wartości takiego świadczenia w sporządzanej deklaracji VAT.

Zatem, w sytuacji opisanej w treści pytania, zakładając, że to mąż zawiązał umowę, żona nie uwzględnia wartości najmu (ani 100, ani 50%) w składanej przez siebie deklaracji VAT.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów