Odpowiedź:

W mojej opinii nie ma przeszkód, aby dokonać odliczenia podatku VAT.

Uzasadnienie:

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gdy kwota VAT naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty VAT należnego, powstała nadwyżka obniża podatek należny za następne okresy rozliczeniowe lub podlega zwrotowi na rachunek bankowy – art. 86 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)  – dalej: u.p.t.u..

W okresie zawieszenia działalności do praw i obowiązków podatników należy m.in. wykonanie wszelkich czynności (tj. dokonywanie wszelkich czynności jak zakupy i usługi), które zabezpieczają lub zachowują źródło przychodów, kiedy działalność zostanie odwieszona.

Ponadto przepisy  u.p.t.u. nie wprowadzają szczególnych regulacji dla podmiotów, które zawiesiły działalność. Mają one zatem możliwość odliczenia podatku naliczonego na zasadach wskazanych w przywołanych przepisach, jeśli nabywane towary i usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.
Również organy podatkowe potwierdzają, iż nie ma przeszkód, aby dokonać odliczenia podatku VAT w okresie zawieszenia. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPP1/4512-34/16/MG, z 3.03.2016 r., w którym możemy przeczytać:
„(…)Wnioskodawcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków, które są niezbędne do utrzymania działalności w zakresie wynajmu pokoi gościnnych. U Wnioskodawcy ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej Wynajem pokoi gościnnych - działalność sezonowa, wydatki poniesione na zakup towarów i materiałów służących do zachowania lub odnawiania istniejącej substancji (tj. pokoi, obiektów budynków) takich jak: farby, tapety, cement, szpachle, środki impregnacyjne itp. można uznać za niezbędne do utrzymania przedsiębiorstwa. Należy również zauważyć, że Wnioskodawca tylko w okresie zawieszenia działalności może dokonywać napraw, konserwacji i remontów aby utrzymać źródło dochodu na właściwym poziomie. Ponadto poniesione przez Wnioskodawcę w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wydatki na zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych takich jak: zakup czajników, wyciskarki, baterii, natrysk, tapet, środki czystości (ręczniki, papier toalet, chemia gospodarcza), farby, szpachli, cementu, środki impregnacyjne, podstawowe narzędzia (pędzle, klucze itp.), pościel (poszewki, prześcieradła, tkaniny, obrusy, szklanki, sztućce, worki na śmieci a także wydatki związane z reklamą będą służyły wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż w okresie zawieszenia działalności ma prawo do odliczania VAT (dekl. VAT-7K) od wszystkich dokonanych zakupów i usług, które zabezpieczają źródło przychodów Wnioskodawcy i mają one związek z działalnością, która w przyszłości zostanie odwieszona, należało uznać za prawidłowe (…)”.

Rafał Styczyński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  27.04.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów