Pytanie

Na początku kwietnia stałem się współwłaścicielem konta, które wcześniej w całości należało do mojego ojca. Współwłaścicielem konta stałem się na podstawie dyspozycji bankowej dokonanej przez mojego ojca. Dyspozycja ta dotyczyła 100% udziału w koncie. W kwietniu roku następnego zmarł mój ojciec, zostałem jedynym właścicielem konta.
Czy środki zgromadzone na koncie są darowizną czy spadkiem?
Jeśli są darowizną, to kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jaką kwotę należy zgłosić do urzędu skarbowego?

Odpowiedź

Nawet jeżeli do śmierci ojca podatnik nie pobierał środków z rachunku to moim zdaniem, wobec 100% dyspozycji, należy przyjąć iż miała miejsce darowizna.

Uzasadnienie

Jak wnioskuję z treści pytania, w analizowanej sytuacji syn stał się współwłaścicielem rachunku bankowego ojca ale nie korzystał ze zgromadzonych na nim środków. Jeżeli tak, to należy przyjąć, iż samo "dopisanie" syna do rachunku ojca, gdy sam ojciec pozostał współwłaścicielem a intencją ojca nie było przekazanie darowizny, nie stanowiło darowizny środków zgromadzonych na owym rachunku.

Wykładania taka została pośrednio potwierdzona m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2011 r., IPPB2/436-308/11-3/MZ (interpretacja dotyczyła nieco innego stanu faktycznego ale moim zdaniem można je wykorzystać przy interpretacji).

Jednak w treści pytania zostało zamieszczone zastrzeżenie, że syn dysponował 100% udziałem w rachunku (przy czym jak rozumiem nie była to dyspozycja na wypadek śmierci bo banki takiej nie stosują przy wspólnym koncie). Może to świadczyć o tym, iż intencją ojca było przekazanie synowi darowizny środków zgromadzonych na rachunku - jeżeli tak, to należy przyjąć iż już w kwietniu 2011 r. była dokonana darowizna i należało już wówczas rozliczyć podatek od spadków i darowizn (skorzystać ze zwolnienia).

Dopiero gdyby zostało wyraźnie wykazane, że uczynienie syna współwłaścicielem nie miało stanowić intencji spowodowałoby, że koniecznym byłoby ustalenie jaka część środków pozostała własnością ojca i jako taka winna być uwzględniona w masie spadkowej.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego