Podatnik posiadał auto w leasingu, które został skradzione.
Czy opłata wstępna do umowy leasingu jest kosztem w całości czy też do dnia posiadania auta?
Opłata rozliczana jest, jako RMK (rozliczenie międzyokresowe kosztów) przez okres trwania umowy.
Opłata wstępna jest opłatą za wydanie auta i powinna być zaliczona jednorazowo w koszty. Inną rzeczą jest, że organy podatkowe bardzo często stały na stanowisku, że powinna być ona rozliczna w czasie – opierały się przy tym na treści art. 22 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Na całe szczęście sądy wykazały większym rozsądkiem w tym zakresie – w orzeczeniach dominuje stanowisko, że opłata wstępna może być kosztem jednorazowym. Jeżeli zatem opłata wstępna nie była potrącona w koszty jednorazowo, powinna być kosztem w całości do dnia utraty posiadania pojazdu.