Odpowiedź:

Nie jest możliwa sytuacja, że osoba fizyczna prowadzi dwie odrębne działalności gospodarcze, a więc przedmiotowy najem okazjonalny nie może być wykonywany w ramach odrębnej od dotychczasowej działalności gospodarczej.

Uzasadnienie:

W świetle obowiązujących przepisów osoba fizyczna (czy osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej) może prowadzić tylko jedną działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna może wykonywać różnego rodzaju czynności, lecz zawsze jest to jedna tylko działalność gospodarcza. Nie jest możliwa sytuacja, że osoba fizyczna prowadzi dwie odrębne działalności gospodarcze, a więc przedmiotowy najem okazjonalny nie może być wykonywany w ramach odrębnej od dotychczasowej działalności gospodarczej.

Dotyczy to, między innymi, skutków w podatku VAT, a w konsekwencji osoba fizyczna, o której mowa, nie ma innego wyjścia jak świadczyć usługi najmu okazjonalnego jako podatnik VAT czynny (skoro jest zarejestrowana jako taki podatnik z tytułu prowadzenia działalności transportowej). W szczególności nie może ona w stosunku do świadczenia usług najmu skorzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, tj. zwolnienia obejmującego sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).

Dodać na marginesie należy, że w grę wchodzić może świadczenie usług najmu przez osobę fizyczną, o której mowa, poza działalnością gospodarczą. Nie zmieniłoby to jednak sytuacji na gruncie VAT, gdyż definicja działalności gospodarczej obejmuje również tzw. najem prywatny.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 12.04.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów