Dwuletni okres obowiązywania zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy dotyczy między innymi: piwa, alkoholu etylowego skażonego, oleju ropy naftowej, gazu ziemnego i pozostałych wyrobów gazowych, preparatów smarowych, cygar i cygaretek.

Zobacz: Piwo bez banderoli do końca 2016 r. >>

W przypadku pojawienia się przesłanek uzasadniajacych rezygnację ze zwolnienia dla pewnej grupy wyrobów, dwuletni okres obowiązywania zwolnienia pozwoli na przygotowanie się do obowiązku oznaczania znakami akcyzy, zarówno przez administrację, jak i podmioty działające na rynku.

Zwolnienie z obowiązku banderolowania ma również zastosowanie do wyrobów wytworzonych poza terytorium kraju, przeznaczonych do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach, gdy zostaną spełnione określone przepisami przesłanki. Wyroby takie nie mogą być sprzedawane.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1445) wejdzie w życie 8 listopada 2014 r.

Zobacz też: Lewiatan chce znaków akcyzy na cygarach >>