Jeżeli bank nie poinformuje klienta o obciążeniach podatkowych związanych z kredytem konsumenckim, poniesie konsekwencje finansowe.

Udzielając kredytu konsumenckiego, banki będą zobowiązane do udostępniania kredytobiorcy informacji dotyczących całkowitego kosztu kredytu, tj. wszelkich kosztów, które konsument ma obowiązek ponieść w związku z kredytem – w tym również wysokość podatków. Takie rozwiązanie przewiduje nowa ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715), wchodząca w życie 18 grudnia 2011 r., która implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2008/48/WE z 23 kwietnia 2008 r. Obecna konstrukcja systemu podatkowego zakłada bowiem, że usługi udzielania pożyczek i kredytów, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zdaniem ekspertów, takie transakcje nie będą również obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż kredytodawcy, jako podatnicy VAT, korzystają w zakresie tych usług ze zwolnienia przedmiotowego. Natomiast obowiązek informacyjny dotyczący podatków znajdzie realne zastosowanie odnośnie umów o kredyty hipoteczne.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 12 lipca 2011 r.