Ustawa znosząca limit składek ZUS powstawała pod koniec 2017 roku w ogromnym pośpiechu, bo rząd chciał, żeby weszła w życie już 1 stycznia 2018 roku. W Senacie wprowadzono zmianę, która przesunęła jej wejście w życie na 1 stycznia 2019 roku, ale przez cały rok 2018 nie było pewności, czy zmiany faktycznie wejdą w życie, bo prezydent nie podpisał ustawy, a skierował ją do oceny Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał miał zająć się sprawą 10 lipca, ale rozprawa została odwołana.

Czytaj też: Trybunał odwołał rozprawę. Co dalej z limitem trzydziestokrotności? >

Trybunał zajął się sprawą, ale wyroku nie wydał

Kolejny termin rozprawy w TK wyznaczono na 30 października. Rozprawa trwała dwie godziny, swoje stanowiska przedstawili: przedstawiciel prezydenta, prokuratora generalnego i Sejmu, po czym przewodnicząca TK Julia Przyłębska odroczyła rozprawę do 13 listopada.

Czytaj też: TK odroczył rozprawę w sprawie limitu trzydziestokrotności do 13 listopada >

Związkowcy i firmy: Za mało czasu

W tej sytuacji rząd powinien pilnie zadeklarować wprowadzenie poprawki wydłużającej vacatio legis i rozpoczęcie rozmów z partnerami społecznymi – proponują związkowcy i pracodawcy.

Zwracają uwagę, że z jednej strony mamy szczytne hasła dotyczące dialogu społecznego, Konstytucję Biznesu, z pięknymi zapisami, z drugiej zaś codzienną rzeczywistość, która ma się nijak do deklaracji i uchwalonego wcześniej prawa.

 

Konsekwencje zniesienia limitu będą poważne

„Solidarność" i Konfederacja Lewiatan wielokrotnie wyrażali swoją krytyczną opinię w sprawie trybu procedowania ustawy, jak i jej celów. Wskazywali, że będzie ona miała negatywne skutki społeczno-gospodarcze:

  • w przyszłości pogłębi deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Spowoduje wypłaty bardzo wysokich emerytur i zmniejszy liczbę ubezpieczonych o wysokich uposażeniach (przejdą oni bowiem na rozliczenie B2B),
  • naruszy stabilność systemu ubezpieczeń społecznych. Limit składek na ZUS zapobiega tworzeniu tzw. „kominów” emerytalnych (dużych różnic wysokości przeciętnej emerytury w stosunku do emerytur najwyższych). Służy zachowaniu spójności społecznej, wyrównaniu dochodów i rozładowaniu napięć, jakie tworzy gospodarka rynkowa.
  • zwiększy drastycznie obciążenia pracodawców (dla niektórych firm koszty wzrosną od kilku do kilkunastu milionów złotych rocznie).
  • zmniejszy atrakcyjność umów o pracę w stosunku do innych form zatrudnienia. Zniechęci do tworzenia miejsc pracy w sektorach o dużej wartości dodanej, w centrach badawczo-rozwojowych, IT, centrach zaawansowanych usług.
  • jest sprzeczna z rządową Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, która zakłada tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych. Istnieje poważne ryzyko, że znaczący wzrost kosztu pracy wysokiej klasy specjalistów zmniejszy atrakcyjność tworzenia w naszym kraju właśnie takich miejsc pracy i skłoni inwestorów do zrewidowania dotychczasowej polityki inwestycji i zatrudnienia.

 

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne >

Jaka jest górna granica podstawy wymiaru składek ZUS w 2018 r.? >

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne >

Zasiłek chorobowy po przekroczeniu trzydziestokrotności >

Kontrakt menedżerski wykonywany w ramach działalności gospodarczej >

Składki na Fundusz Pracy - obliczanie i kontrola opłacania >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >