Emerytura bez obowiązku ukończenia 55 lat życia

Zgodnie z ustawą, która czeka na podpis prezydenta, pracownicy mundurowi otrzymają prawo do emerytury po 25 latach służby, bez konieczności ukończenia 55 roku życia oraz 100 proc. płatnych nadgodzin. Obie zmiany mają zacząć obowiązywać wstecznie - od 1 lipca 2019 roku.

Obecnie obowiązujący zapis mówi, że emerytura przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia ma ukończone 55 lat i odsłużył co najmniej 25 lat. Chodzi o funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SOP, PSP, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej.

 


 

Nadgodziny ujednolicone

Po wejściu w życie proponowanych przepisów mają być ujednolicone zasady przyznawania nadgodzin.  Obecnie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej mają 100 proc. płatnych nadgodzin, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Straży Marszałkowej – 60 proc., a np. Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa nie mogą mieć wypłacanych pieniędzy za nadgodziny, a jedynie odbierać za nie wolny czas.

Po zmianach, prawo do 100 proc. płatnych nadgodzin otrzymają wszyscy funkcjonariusze tych służb. Będą ich obowiązywały półroczne okresy rozliczeniowe – w okresie rozliczeniowym będą mogli mieć czas wolny od służby albo po jego zakończeniu wypłacona zostanie im rekompensata pieniężna. Wniosek o skorzystanie z czasu wolnego od służby za przepracowane nadgodziny funkcjonariusze będą mogli złożyć w ciągu 10 dni.

 

Rekompensata pieniężna będzie wynosić 1/172 miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na stanowisku zajmowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą godzinę ponadnormatywnego czasu służby.

Czytaj też: Związki zawodowe będą walczyć między sobą o służby >>>>