Zezwolenia na pracę wydano w ubiegłym roku obywatelom 125 państw oraz dwóm bezpaństwowcom. Najczęściej były przyznawane obywatelom Ukrainy (70 proc.). Drugą co do wielkości nacją otrzymującą zezwolenia na pracę byli obywatele Nepalu – 6,1 proc. udziału w ogólnej ich liczbie. Znaczny odsetek zezwoleń trafił także do obywateli Indii i Bangladeszu (po 2,5 proc.).
Wśród wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców zdecydowana większość, bo 77,2 proc., dotyczyła mężczyzn, a udział kobiet wśród cudzoziemców, dla których pracodawcy uzyskali zgodę na pracę to 22,8 proc. 

Najwięcej zezwoleń wydano w województwie mazowieckim - 24,2 proc. Kolejnym regionem w tym rankingu było województwo wielkopolskie - 11,1 proc. ogólnej liczby pozytywnych decyzji. Najmniejsza część ogólnej liczby zezwoleń na pracę cudzoziemców, wydana została w województwach: świętokrzyskim, podlaskimi oraz podkarpackim (w każdym z wymienionych województw poniżej 2 proc.), przy czym - jak zauważa GUS - w latach 2015-2018 miał tam miejsce 6–8-krotny wzrost liczby wydanych zezwoleń.

Według danych GUS, jedynym województwem, w którym w tym czasie spadła liczba wydanych zezwoleń było śląskie (o 5,3 proc.).

Czytaj: Już obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców>>
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioskodawcą oraz stroną postępowania w sprawie jego wydania jest podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Zezwolenia wydawane są przez właściwego wojewodę, ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i nie musi być tożsama z miejscem wykonywania pracy przez obcokrajowca.