Zgodnie ustawą z 7.11.2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2117), dzień 12 listopada 2018 r., jest wolny od pracy. W konsekwencji tego, dla potrzeb planowania i rozliczania czasu pracy oraz ustalania współczynnika urlopowego 12 listopada 2018 r. traktowany być powinien jako dzień świąteczny.

Czytaj też: Współczynnik urlopowy w 2019 roku >

Dodatkowe święto wpłynie zatem na współczynnik urlopowy w 2018 r., czyli przelicznik służący do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zależy on bowiem od liczby dni świątecznych w roku. W momencie wprowadzenia nowego święta współczynnik wyniesie 20,83 (a nie jak dotąd – 20,92).

Czytaj też: 12 listopada wolny także dla handlu >

Ważne!
Stosować go jednak będziemy jedynie w przypadku konieczności wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, do którego pracownicy nabędą prawo po dniu wejścia w życie przepisów ustanawiających nowe święto, a więc po dniu 8 listopada 2018 r.

Czytaj też: Szkoły i przedszkola nie będą pracować 12 listopada >

 

Święto 12 listopada obniży obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy

Święto 12 listopada 2018 r., podobnie jak pozostałe święta przypadające w innym dniu niż niedziela (zgodnie z art. 130 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy), obniży obowiązujący pracowników w okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy o 8 godzin. W listopadzie wymiar czasu pracy pracowników wynosić więc będzie 160 godz., zamiast 168 godz., a liczba dni pracy ulegnie zmniejszeniu do 20.

Czytaj też: 12 listopada lekarze rodzinni nie przyjmą pacjentów >

Wpływ na inne świadczenia

Obniżenie obowiązującego pracowników w listopadzie wymiaru czasu pracy będzie miało wpływ na wszystkie te świadczenia pracownicze, przy ustalaniu których bierze się pod uwagę obowiązujący pracowników w danym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy. Takim świadczeniem – składnikiem wynagrodzenia jest dodatek za pracę w porze nocnej (art. 1518 § 1 k.p.), który po ustanowieniu 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy wynosi 2,63 zł (zamiast 2,50 zł).

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Pytania i odpowiedzi:

Czy pracodawca może wyznaczyć inny dzień wolny za 12 listopada 2018 r.? >

Czy pracownik wynagradzany stawką godzinową otrzyma niższe wynagrodzenie w związku z ustanowieniem 12 listopada dniem wolnym od pracy?

Analizy:

12 listopada dniem wolnym od pracy >

Rozkłady czasu pracy - ustalanie >

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy >

Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy >

Wskaźniki i stawki:

Współczynnik ekwiwalentowy w 2017 r.

Współczynnik ekwiwalentowy w 2016 r.

Współczynnik ekwiwalentowy w 2015 r.

Współczynnik ekwiwalentowy w 2014 r.

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >