Komisja Europejska opublikowała w środę rekomendacje dla poszczególnych krajów UE, w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na najbliższe 12–18 miesięcy. Rekomendacje KE dla Polski dotyczą konieczności zapewnienia "adekwatnej wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych i stabilności systemu emerytalnego przez wprowadzenie środków służących podwyższaniu rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę i przez reformę preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych".

Czytaj: KE zaleca Polsce podwyższenie wieku emerytalnego >>


Zdaniem Komisji ma to kluczowe znaczenie dla polskiego rynku pracy, jak również dla wzrostu PKB. W zaleceniach dla Polski znalazły się też te o charakterze makroekonomicznym. Bruksela rekomenduje Polsce "podjęcie dalszych działań w celu zwiększenia efektywności wydatków publicznych, w tym przez reformę procesu budżetowego".

Sprawdź w LEX: Warunki szkodliwe i uciążliwe a przechodzenie na emeryturę >

W rozmowie w radiowej Jedynce Jacek Sasin stwierdził, że "jeśli chodzi o wydatki budżetowe, to naprawdę jest bardzo dobrze". - Deficyt budżetu za rok poprzedni to 10 mld zł przy zakładanym deficycie 40 mld zł i przy deficytach, które za rządów naszych poprzedników sięgały 80 mld zł. Obecnemu rządowi udało się zrównoważyć wydatki budżetowe - powiedział.

- Natomiast co do wieku emerytalnego - mamy inne zdanie. Uważamy, że podnoszenie wieku emerytalnego Polakom to nie jest dobra droga, stąd wycofaliśmy się ze złych decyzji, które podjęli nasi poprzednicy i nie zamierzamy nic w tej sprawie zmieniać - podkreślił wicepremier.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Do kiedy pracownicę, która we wrześniu 2020 roku kończy 60 lat obejmuje ochrona przedemerytalna? >

Czy zawód stolarz uprawnia do przejścia na wcześniejszą emeryturę? >

Czy za okres zatrudnienia po 2008 r. pracodawca musi wystawiać świadectwo pracy w szczególnych warunkach? >

  

Ewa Elżbieta Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska

Sprawdź  
POLECAMY