PPK dla pracodawców jest obowiązkowe, a jedynym warunkiem zwalniającym z PPK jest działający, przed ustawową datą objęcia PPK, Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) spełniający ustawowe wytyczne co do wysokości składki określonej na poziomie 3,5% i minimalnej partycypacji wskazanej na poziomie 25%.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK >

Jakie są kamienie milowe wdrożenia PPK?

 • zrozumienie czym jest PPK i jak wygląda proces wdrożenia
 • powołanie reprezentacji osób zatrudnionych, z którą skonsultujemy wybór instytucji zarządzającej i prowadzącej PPK
 • zdefiniowanie kryteriów wyboru instytucji finansowej razem z reprezentacją osób zatrudnionych na miesiąc przed podpisaniem umowy o zarządzanie PPK
 • analiza rynku firm zarządzających
 • złożenie zapytania ofertowego
 • porównanie ofert
 • dokonanie wyboru najlepszej dla naszej firmy instytucji zarządzającej
 • podpisanie umowy o zarządzanie PPK
 • komunikacja od osób zatrudnionych
 • zebranie deklaracji osób zatrudnionych
 • sporządzenie listy uczestników PPK łącznie z niezbędnymi informacjami wskazanymi w ustawie
 • podpisanie umowy o prowadzenie PPK
 • naliczenie i odprowadzenie wpłat do PPK, po wcześniejszym przygotowaniu systemu kadrowo-płacowego do obsługi procesu.

Sprawdź w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

 


Czym różni się proces wdrożenia PPK od wdrożenia PPE?

Kamienie milowe wdrożenia PPE:

 • uruchomienie przez Pracodawcę procesu wdrożenia benefitu PPE
 • analiza rynku firm zarządzających
 • złożenie zapytania ofertowego
 • porównanie ofert
 • dokonanie wyboru najlepszej dla naszej firmy instytucji zarządzającej
 • podpisanie umowy zakładowej dotyczącej PPE z przedstawicielami pracowników  
 • podpisanie umowy z instytucją zarządzającą PPE
 • rejestracja PPE w KNF
 • komunikacja do pracowników
 • zebranie dobrowolnych deklaracji przystąpienia do PPE
 • naliczenie i odprowadzenie wpłat do PPE, przed ustawową datą objęcia PPK.

Czytaj też: PPK to wyzwanie dla HR-owców >

Im większa instytucja, im szybciej chcemy odprowadzać składki do PPK, a szczególnie jeżeli chcemy wprowadzić benefit PPE w miejsce obowiązkowego PPK, tym szybciej należy rozpocząć proces przygotować. Największe i mądrze zarządzane instytucje już zadbały o proces i są w trakcie realizacji projektu. Dlaczego ? Proces wdrożenia wymaga czasu i właściwego przygotowania. Ponadto firm, które oferują PPE, czy będą oferować PPK jest kilkadziesiąt, a firm, które będą musiały uruchomić proces w pierwszym ustawowym terminie ok. 3,5 tysiąca, co oznacza ponad 3 mln osób zatrudnionych, które będą za chwilę objęte procesem. Duzi i mądrzy dobrze o tym wiedzą dlatego już działają.

Różne rozwiązania, różne drogi dotarcia do jednego celu jakim jest budowanie kapitału na naszą przyszłość.

Czas zacząć działać. A Ty już wiesz z kim i kiedy zaczniesz projekt? 

Magdalena Miąsek, HR Advisor & HR Project Manager w ProPeople.eu, członek Rady Programowej Klubu Compensation & Benefits

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Pracownicze Plany Kapitałowe - porównanie PPK a PPE >

Czy zleceniodawca ma obowiązek dokonywać wpłat do PPK? >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Pracownicze programy emerytalne a koszty uzyskania przychodów >

Czy Pracowniczym Programem Emerytalnym można objąć tylko część pracowników? >