Na zasiłek może liczyć tylko wtedy, gdy odwiesi prowadzenie działalności, zgłosi się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i zacznie opłacać składki. Jeśli wówczas urodzi dziecko, to będzie jej się należał zasiłek macierzyński.

Zobacz także: Pracująca mama posiada specjalne przywileje

Zgodnie z art. art. 14a ust. 1d , 1e ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo firmę przez co najmniej 
6 miesięcy może ją zawiesić nawet do 3 lat, jeśli chce się opiekować swoim dzieckiem do ukończenia przez nie 5 lat. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne zawieszenie może trwać nawet 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Zawieszenie działalności można podzielić na kilka części, jednak nie więcej niż na cztery.

Dowiedz się więcej z książki
Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

Odpowiednikiem przerwy w prowadzeniu biznesu w uprawnieniach dla rodziców na etacie jest urlop wychowawczy, który przewiduje art. 186 KP. W obydwu wypadkach składki emerytalno-rentowe finansuje Skarb Państwa. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Urodzenie i choroba, czyli zdarzenia mające swoje skutki w uprawnieniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa są inne dla tych, którzy sami za siebie opłacają składki i dla tych, za których składki opłaca ich pracodawca.

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich dla przedsiębiorców wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.>>>

A zatem, jeśli bizneswoman zawiesi prowadzenie firmy na dłużej niż 30 dni, to musi się liczyć z tym, że utraci prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Gdy zachoruje, nie będzie jej wówczas przysługiwał zasiłek chorobowy. Nabędzie prawo do niego, jeśli ponownie zgłosi się do ubezpieczenia chorobowego. Jednak w takiej sytuacji musi upłynąć tzw. okres wyczekiwania, który dla przedsiębiorców wynosi aż 90 dni.

Odmienności dotyczą również sytuacji, w której kobieta podczas przerwy w prowadzeniu firmy na opiekę nad dzieckiem urodzi kolejne. Nie należy jej się wówczas zasiłek macierzyński, ponieważ nie jest objęta ubezpieczeniem chorobowym. Nie będzie tu analogii do zasady dotyczącej urodzenia dziecka podczas urlopu wychowawczego przez pracownicę.

Na zasiłek macierzyński może liczyć wówczas, gdy wznowi prowadzenie działalności i zgłosi się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Prawo do tego świadczenia nie zależy od okresu wyczekiwania. Ważne jest tylko, by poród nastąpił w czasie tego ubezpieczenia, czyli już po zgłoszeniu do ubezpieczenia po wznowieniu działalności. Natomiast w razie urodzenia kolejnego dziecka w czasie przerwy 
w prowadzeniu działalności związanej z osobistą opieką nad dzieckiem, matka nie nabędzie prawa do zasiłku macierzyńskiego.