Waloryzacja

Waloryzacja to podnoszenie wysokości świadczeń, aby zachowały realną wartość. Zasady waloryzacji są związane z sytuacją gospodarczą kraju m.in. z inflacją oraz wzrostem gospodarczym. Waloryzacja świadczeń dokonywana jest zawsze 1 marca danego roku na podstawie wskaźników ogłaszanych przez GUS pod koniec lutego.

Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosła od 1 marca do 1100 zł (z 1029,80 zł). Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 772,35 zł do 825 zł.

 


Przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrosła o 64,94 zł do kwoty 2335,68 zł. Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrosła o około 49,54 zł do kwoty 1781,75 zł. Z kolei przeciętna renta rodzinna z FUS wzrosła o 57,14 zł do kwoty 2054,99 zł.

W tym roku dla niskich emerytów podwyżki będą kwotowo-procentowe.  Każde świadczenie zwiększamy o taki sam procent, z zastrzeżeniem, że kwota podwyżki nie może być mniejsza nić 70 zł brutto.

Aby sprawdzić, o ile wzrośnie świadczenie wystarczy pomnożyć je przez wartość wskaźnika - 2,86 proc. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym terminie wypłaty. Według wyliczeń resortu rodziny, pracy i polityki społecznej z waloryzacji mieszanej skorzysta 74 proc. świadczeniobiorców..

 


Emerytury poniżej minimalnego świadczenia

Osoby, które nie mają prawa do minimalnej emerytury, nie otrzymają gwarantowanej podwyżki 70 zł, ich świadczenie zostanie przeliczone przy użyciu wskaźnika waloryzacji. Niezbędnym warunkiem decydującym o prawie do minimalnego świadczenia emerytalnego jest zgromadzenie odpowiedniego stażu pracy: kobiety 20 lat składkowych i nieskładkowych, mężczyźni - 25 lat składkowych i nieskładkowych.

Czytaj też: Nowe limity dorabiania do emerytury i renty >

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, który jest zwiększany, o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych jest liczony ogółem, albo tylko dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku był wyższy niż w 2017 roku. Wynosił 2,98 proc. W marcu 2017 emerytury i reny wzrosły zaledwie o 0,44 proc., przy czym rząd zwaloryzował najniższe świadczenia zwaloryzował minimum 10 zł. W 2016 roku waloryzacja wynosiła 0,24 proc. Wtedy rząd wprowadził jednorazowy dodatek - od 50 do 400 zł. Z kolei w 2015 roku waloryzację procentową zastąpiła procentowo-kwotowa – minimum 36 zł.

Czytaj też: ZUS prześwietli osoby starające się o "Matczyną emeryturę" >>>