Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu tego roku wyniosło 4 tys. 931,8 zł, co oznacza wzrost rok do roku o 7,5 proc. Dodał, że zatrudnienie w tym sektorze rok do roku wzrosło o 2,9 proc.

Walka o pracownika

- Wzrost płac jest m.in. efektem niewystarczających zasobów pracy, na co od kilku lat wskazują przedstawiciele przedsiębiorstw. Konkurowanie o pracownika wymaga ponoszenia płac, co obserwujemy choćby w sektorze handlu detalicznego. Duże zróżnicowanie wzrostu wynagrodzeń między poszczególnymi sekcjami przedsiębiorstw pokazuje, że zapotrzebowanie na nowych pracowników jest mocno zróżnicowane w zależności od branż - uważa Fedorczuk.

Sprawdź w LEX: Zwiększanie efektywności systemów wynagrodzeń - poradnik krok po kroku >

Zwróciła uwagę, że w ostatnim czasie mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem bezrobocia (0,4 pp w skali miesiąca) i tym samym zwiększeniem się liczby zarejestrowanych bezrobotnych. - Jeśli stopa bezrobocia będzie dalej rosła, można spodziewać się zahamowania wzrostu płac, szczególnie w przypadku osób wykonujących prace proste, nie wymagające kwalifikacji - przewiduje.

 


- Prezentowane przez GUS dane dotyczą wyłącznie przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. W mniejszych przedsiębiorstwach przeciętny wzrost płac jest raczej na nieco niższym poziomie, podobnie jak wysokość średniego wynagrodzenia - dodała Fedorczuk.

Sprawdź w LEX: Błędy w systemach wynagradzania >

Dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. W styczniu 2019 roku liczba zatrudnionych wyniosła 6 368,4 tys. osób, co stanowi wzrost w ciągu roku o 2,9 proc. Nie jest to już tak duży wzrost jaki miał miejsce rok wcześniej – w ciągu 2017 liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 3,8 proc.

  
Dane wskazują również na wzrost liczby zatrudnionych w styczniu 2019 r. w stosunku do końca roku 2018 (o 2,2 proc.), co oznacza, że podmioty zatrudniające powyżej 9 osób nadal korzystają z dobrej sytuacji gospodarczej, a pierwsze oznaki spowolnienia nie przekładają się na wielkość zamówień.

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 r. wyniosły przeciętne 4 931,80 zł (rok wcześniej było to 4 588,58 zł). W porównaniu do stycznia roku 2018 płace wzrosły o 7,5 proc., co oznacza rekordowe podwyżki od 2008 roku. W ciągu całego 2017 roku wynagrodzenia wzrosły o 7,3 proc., a więc kolejny rok utrzymuje się wysoka dynamika wzrostu.

Czytaj też: Stopa bezrobocia w styczniu 6,2 proc. >>>
 
W 2018 roku najsilniejszy wzrost płac był w sektorze „górnictwo i wydobywanie” – 11,7 proc., zaś najniższy w sekcji „rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo” – 2,3 proc.  - Odnotowany spadek wysokości przeciętnego wynagrodzenia ze stycznia do poziomu 93,5 proc. w stosunku do grudnia 2018 jest zjawiskiem typowym dla przełomu roku i wynika z doliczania do wynagrodzeń wypłacanych na koniec rok premii i nagród rocznych - uważa Fedorczuk.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Wartościowanie pracy - zagadnienia ogólne >

Harmonizowanie wynagrodzeń ze strategią i kulturą organizacyjną >

Podstawy zarządzania wynagrodzeniami >

Budowanie taryfikatorów i tabel płac >