Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9 proc. - od 1991 roku wskaźnik bezrobocia w lipcu nigdy nie był tak niski.

Czytaj też: Nie wszyscy rozumieją, że niskie bezrobocie to zagrożenie dla firm >

Najsilniej bezrobocie spadło w województwie kujawsko-pomorskim (o 0,2 p.proc.), ale to, co wymaga szczególnego podkreślenia, to fakt, że w każdym województwie stopa bezrobocia w lipcu była jednocyfrowa. Najniższa była w województwie wielkopolskim (3,3 proc.), a najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (9,9 proc.).

 

– Porównując stopę bezrobocia dla poszczególnych województw z wartościami tego wskaźnika z czerwca 2018 widać, że w pięciu województwach o najwyższej stopie bezrobocia nastąpiła (choć nieznaczna) poprawa sytuacji, tylko w województwie świętokrzyskim bezrobocie wzrosło o 0,1 pp – mówi Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan. Jej zdaniem, powyższe dane wskazują, że w części województw nastąpiło wyczerpanie możliwości pozyskiwania pracowników z grona osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Ekspert Lewiatana podkreśla, że te regiony coraz mocniej będą odczuwały z jednej strony brak rąk do pracy i silniejszą presję płacową, z drugiej – ograniczenie możliwości rozwoju działalności przedsiębiorstw lub nawet utrzymania jej na dotychczasowym poziomie.

 

Czytaj też: Jak napisać ogłoszenie o pracę, które przyciągnie najlepszych kandydatów >

 

GUS podał też dane o liczbie bezrobotnych. W lipcu było ich 961,8 tys. - to wynik niższy o 6,1 tys. niż w czerwcu tego roku. – Otwartym pytaniem pozostaje z jednej strony na ile te osoby są chętne i gotowe do podjęcia pracy, a z drugiej - na ile oferowane miejsca pracy są w zasięgu tych osób. Dla części bezrobotnych znaczną barierą w podjęciu pracy są kwestie dojazdu czy brak możliwości zmiany miejsca zamieszkania – komentuje Monika Fedorczuk.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Jednorazowa refundacja składek w przypadku zatrudnienia bezrobotnego* >

Grant na utworzenie stanowiska w formie telepracy* >

Świadczenie aktywizacyjne dla pracodawcy zatrudniającego bezrobotnego rodzica* >

Refundacja kosztów składek w przypadku zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia* >

Zatrudnienie pracownika w wieku 50+ - dofinansowanie do wynagrodzenia* >

Przygotowanie zawodowe dorosłych* >

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.