MRPiPS podało pierwsze szacunkowe dane, z których wynika, że lipec 2018 roku przynosi kolejne rekordy. Co prawda poziom bezrobocia nie spadł w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale od 1991 roku wskaźnik bezrobocia w lipcu nigdy nie był tak niski.

Dane najlepsze od 27 lat

Rok temu w lipcu średnia stopa bezrobocia dla kraju wynosiła 7 proc. Lipiec 2018 zamyka się poziomem o 1,1 proc. niższym.

Z danych MRPiPS wynika, że stopa bezrobocia spadła w 5 województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Bezrobocie spadło najsilniej (o 0,2 punktu proc.) w województwie kujawsko-pomorskim, a w pozostałych 4 województwach spadek wyniósł po 0,1 pkt. p. Oznacza to, że we wszystkich województwach stopa bezrobocia jest na jednocyfrowym poziomie. Najniższe, na poziomie 3,3 proc., odnotowano w woj. wielkopolskim, a najwyższe - 9,9 proc. - w warmińsko-mazurskim.

W 10 województwach natężenie bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca nie uległo zmianie. Jedynie w województwie świętokrzyskim stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt. proc.

Liczba bezrobotnych w lipcu br. wyniosła 961,5 tys. osób. To oznacza spadek o 178,5 tys. osób w stosunku do poprzedniego roku (o  15,7 proc.), a w porównaniu w czerwcem br. - spadek o 6,4 tys. osób (o 0,7 proc.). Spadek miesiąc do miesiąca miał miejsce w 12 województwach - najsilniejszy (procentowy) w:
- zachodniopomorskim - o 1,8 proc. (0,8 tys. osób);
- śląskim - o 1,7 proc. (1,4 tys. osób);
- kujawsko-pomorskim - o 1,3 proc. (o 1,0 tys. osób);
- mazowieckim - o 1,3 proc. (o 1,8 tys. osób).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 129 tys.

Minister: Nowe wyzwania dla rynku pracy

- Kolejny miesiąc z bezrobociem poniżej granicy 6 proc. to powód do ogromnej radości, ale też zmiany myślenia o rynku pracy i jego problemach. Musimy skupić się teraz na zapewnieniu pracowników w branżach, w których są znaczące deficyty oraz na zachęcaniu Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicę, aby wrócili do Polski. Mamy coraz lepsze warunki dla pracowników, rosną wynagrodzenia – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Ministerstwo dostrzega problemy rynku pracy i przygotowuje nową ustawę o rynku pracy, która pomoże w poszukiwaniu pracowników poza rejestrami powiatowych urzędów pracy.