Współczynnik ekwiwalentowy ustala się w następujący sposób:

1) od liczby dni w danym roku kalendarzowym odejmuje się łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
2) otrzymany wynik – dzieli się przez 12.
W 2015 r. jest :
– 365 dni kalendarzowych,
– 52 niedziele,
– 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (najczęściej w praktyce są to soboty),
– 9 dni świątecznych licząc z dniami świątecznymi wypadającymi w sobotę, gdyż te święta, które wypadają w niedzielę są uwzględniane w obliczeniach przy ustalaniu w danym roku liczby niedziel.
 
 
Pełny kalendarz wszystkich dni ustawowo wolnych od pracy w 2015 r. przedstawia się następująco:
1) 1 stycznia – Nowy Rok – wypada w czwartek
2) 6 stycznia – Święto Trzech Króli – wypada we wtorek
3) pierwszy dzień Wielkiej Nocy – 5 kwietnia – wypada w niedzielę
4) drugi dzień Wielkiej Nocy – 6 kwietnia – wypada w poniedziałek
5) 1 maja – Święto Pracy – wypada w piątek
6) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja – wypada w niedzielę
7) 24 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek (wypada zawsze w niedzielę);
8) 4 czerwca - dzień Bożego Ciała – czwartek
9) 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny –– sobota
10) 1 listopada – dzień Wszystkich Świętych wypada w niedzielę
11) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości – wypada w środę
12) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia – wypada w piątek
13) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia – wypada w sobotę.
Obliczając wartość współczynnika ekwiwalentowego dokonać należy następujących obliczeń:
365 – (52 niedziele + 52 dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy + 9 dni świątecznych) : 12 = (365 – 113) : 12 = 252 : 12 = 21 - wartość współczynnika w 2015 r. wynosi więc 21.
Należy pamiętać, że podana wyżej wartość współczynnika ekwiwalentowego dotyczy pracowników zatrudnionych na pełnym etacie.
Dla pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy wartość współczynnika należy ustalić proporcjonalnie do wymiaru etatu, np.:
– dla zatrudnionego na 1/2 etatu wynosi 10,5 (1/2 x 21);
– dla zatrudnionego na ¾ etatu wynosi 15,75 (3/4 x 21).
 
Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych