Polskie Forum HR wskazuje, że agencje pracy tymczasowej informują o istotnym spadku liczby osób pracujących w tej formule prawnej. Odczuwają nie tylko konsekwencje utrzymującego się rynku pracownika, ale również zmian regulacji i zaostrzenia limitów czasowych korzystania z pracy tymczasowej przez pracodawców użytkowników. 30 listopada ubiegłego roku upłynął 18 - miesięczny limit długości zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika. Takie zmiany w przepisach wprowadziła ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która weszła w życie w 2017 roku.  

 


 

Spadek nie tylko przez zmianę przepisów

- W naszej ocenie, obserwowany w ostatnim czasie spadek liczby pracowników tymczasowych nie wiąże się wyłącznie ze zmianami przepisów, ale jest przede wszystkim konsekwencją „rynku pracownika” - podkreśla Iwona Szmitkowska, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ) i prezes spółki Work Service.

Zobacz w LEX: Zatrudnienie pracowników tymczasowych – rozkład obowiązków w zakresie bhp między agencją a pracodawcą użytkownikiem >

- Z tego, co deklarują nam firmy - klienci agencji zapotrzebowanie na pracowników jest stale bardzo duże, a forma zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa wciąż jest bardzo popularna. Problem w tym, że na rynku realnie jest dziś mniej osób, które w ogóle są gotowe podjąć pracę - dodaje.

Zobacz w LEX: Wady i zalety pracy tymczasowej - aspekt HRM >

 


 

Jaka jest przyszłość agencji pracy tymczasowej?

Według niej rynek pracy tymczasowej jest stabilny i nie ma mowy o jego „końcu”. - Z danych zebranych z podmiotów zrzeszonych przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia wynika, że choć w 2018 r. pula pracowników tymczasowych w nieznacznym stopniu spadła (o ok. 5 proc. r/r.), to nadal widoczny jest rozwój branży oraz zainteresowanie elastycznymi formami zatrudnienia - podkreśla ekspert.

Zobacz w LEX: Zatrudnianie pracowników tymczasowych po zmianach >

- Naszym zdaniem efektem obecnej sytuacji będzie wzrost tendencji do konkurowania agencji i pracodawców o pracowników. Już dziś widzimy, że pracodawcy są np. skłonni więcej płacić a agencje stale rozszerzają pulę narzędzi wykorzystywanych do poszukiwania kandydatów, oraz wachlarz zachęt dla pracowników, których chcą pozyskać - uważa.

Czytaj też: Mniej pracowników tymczasowych >>>

Według danych Forum liczba pracowników tymczasowych spadła w ubiegłym roku o 14 proc. w stosunku do 2017. - Szacujemy że liczba pracowników tymczasowych w Polsce w 2018 wyniosła około 743 tys. osób - dodano. Wartość rynku pracy tymczasowej wśród firm członkowskich PFHR wyniosła w 2018 roku blisko 3,6 mld PLN, o 1 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Z kolei wartość całego rynku w Polsce  - według szacunków PFHR - może wynosić około 6,5 mld PLN.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Wynagrodzenie za czas urlopu pracownika tymczasowego >

Składka wypadkowa od 1 kwietnia >

Czas na roczne ZUS ZSWA >

Jak prowadzić dokumentację pracowniczą od 1 stycznia 2019 r. - nagranie szkolenia >