Z informacji wynika, że w lipcu br. kwota wpłat na indywidualne rachunki składkowe w ZUS była wyższa o prawie 9 proc. niż w lipcu ubiegłego roku. W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku wypływy były o prawie 10 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2018 r.

Czytaj też: Raport: Firmy mogą zawyżać swoje zobowiązania do ZUS z tytułu składki wypadkowej >>>

Ponad 23 mld w ZUS

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska poinformowała PAP, że wpływy na indywidualne rachunki składkowe w lipcu przekroczyły 23 mld zł i były wyższe aż o 8,9 proc. od wpływów z lipca ubiegłego roku.

Czytaj w LEX: Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób przebywających na urlopach wychowawczych >

- W lipcu też odnotowaliśmy rekordową liczbę płatników składek, którzy przelali składki na swoje rachunki w ZUS. W zakończonym właśnie miesiącu zaksięgowane wpłaty dotyczą 2,6 mln płatników - dodała.

 

Prof. Uścińska zwróciła uwagę, że wysokie wpływy składkowe to przede wszystkim zasługa bardzo dobrej kondycji polskiej gospodarki. - Jeżeli odnotowujemy wzrost zatrudnienia i wynagrodzenia to równocześnie obserwujemy wyższe wpływy na indywidualne numery rachunków składkowych i do samego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie możemy jednak zapominać także o uszczelnieniu systemu poboru składek po wprowadzeniu przez ZUS właśnie indywidualnych numerów rachunków składkowych. Dzięki e-składce nasi przedsiębiorcy popełniają mniej błędów w przelewach, a kontrolując na bieżąco swoje wpłaty starają się też unikać zaległości - podkreśliła

Czytaj w LEX: Zerowy PIT dla młodych - zasady oraz wyliczenie wynagrodzenia dla umowy o pracę i umowy zlecenia >

Po siedmiu miesiącach 2019 r. w ramach e-składki do ZUS wpłynęło już ponad 163 mld zł. Dla porównania, w tym samym okresie w 2018 r. wpłaty na indywidualne rachunki składkowe sięgnęły 148,6 mld zł. Oznacza to wzrost wpływów składkowych rok do roku o 9,8 proc. Średni miesięczny poziom wpłat w tym roku to prawie 23,3 mld zł, w ubiegłym roku natomiast – 21,2 mld zł.

Wpływy składkowe do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych również utrzymują się na bardzo wysokim poziomie i po czerwcu sięgnęły 100,2 mld zł. Oznacza to, że są o 9 proc. wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Czytaj w LEX:

Jakim ubezpieczeniom podlega osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy zlecenia? >

Czy rozpoczęcie przez przedsiębiorcę, który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach, pozarolniczej działalności w charakterze wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. pozbawia go prawa do opłacania składek na preferencyjnych warunkach? >

Na jakich zasadach podlega oskładkowaniu nagroda jubileuszowa? >

Z jakim dniem należy ponownie zgłosić do ZUS pracownika przywróconego do pracy? >