Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy rolniczego Janusza W. Prezes KRUS w marcu 2015 r. wydał w jego sprawie decyzję, która odmawiała mu prawa do ubezpieczenia rolniczego z mocą wsteczną od 2003 r.  Działo się to pod wpływem zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r.

Wnioskodawca Janusz W. prowadził rolniczą działalność gospodarczą, ale też zawierał umowy cywilno-prawne i prowadził działalność gospodarczą poza rolnictwem. Zlecenia podpisywał z Państwową Strażą Pożarną, gdzie był kierowcą.

Od stycznia 2015 r. zaczął obowiązywać nowy przepis art. 5 b) ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Według tej regulacji rolnik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy. Czytaj dalej >>