– Trwająca dziś pandemia może być najgroźniejszym zdarzeniem w historii. Jako ludzie poradzimy sobie z nim, choć poniesiemy wiele strat i cofniemy rozwój, nie tylko gospodarczy. Być może każda złotówka wyłożona dziś to oszczędzenie 100, a nawet 1000 zł jutro, kiedy każdy pieniądz się przyda, być może jeszcze bardziej niż dziś – mówi Zbigniew Żurek, wiceprezes i ekspert Business Centre Club ds. prawa pracy.  

 


Zdaniem Zbigniewa Żurka, zgłoszone przez BCC propozycje konkretnych działań, dotyczących kwestii pracowniczych, które znalazły się wśród uwag zgłoszonych przez BCC do projektu tarczy antykryzysowej (nowelizacji ustawy o COVID-19),  mogą zostać zaadaptowane do czasów „pokryzysowych”. Należy do nich m.in. postulat: 

  • uregulowania relacji pracownik-pracodawca w związku z pracą zdalną, stworzenia pracodawcy możliwości uzyskiwania od pracownika informacji ws. miejsca pobytu na urlopie, jego stanu zdrowia, skierowania na badania (np. mierzenie temperatury),
  • analogicznie przyznanie pracodawcy uprawnienia do badania alkomatem pracowników przed przystąpieniem do pracy,
  • na czas epidemii zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych, czasowe upoważnienie pracodawcy do zmiany zasad czasu pracy oraz możliwości nakazu pracy w godzinach nadliczbowych, ograniczenia praw urlopowych,
  • w czasie epidemii wydłużenia czasu pobytu cudzoziemców, pracujących w Polsce, gdy ze względu na epidemię nie można przedłużyć pozwoleń w normalnym trybie,
  • maksymalne uproszczenie procedury uzyskiwania pozwoleń na pracę cudzoziemców, na czas epidemii zezwolenie na otwarcie we wszystkie niedziele wszystkich dziś otwartych centrów handlowych,
  • umożliwienie (czasowo) uelastycznienia czasu pracy,
  • zwolnienie na okres 6 miesięcy pracodawcy oraz pracowników z opłacania składek na ZUS,
  • dofinansowanie z budżetu płac zatrudnionych,
  • zniesienie obowiązku finansowania przez pracodawcę pierwszych 33 dni zwolnienia lekarskiego, przenosząc ten obowiązek na budżet,
  • zawieszenie wpłaty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 


Czytaj również: IE: Potrzeba punktowych rozwiązań pozwalających przedsiębiorstwom przetrwać kryzys