W najnowszym raporcie Instytutu Emerytalnego zatytułowanym „Wyzwania emerytalne wobec COVID-19” eksperci przedstawiają swoje rekomendacje w obszarze zabezpieczenia społecznego wobec następstw kryzysu spowodowanego koronawirusem.

Czytaj w LEX: Co powinien zrobić pracodawca jeśli u pracownika stwierdzono koronawirusa? >

Ich zdaniem, pandemia koronawirusa to zdarzenie, które można zaliczyć do kategorii tzw. Black Swan events (zdarzenia typu Czarny Łabędź). Są to zjawiska bardzo mało prawdopodobne, nieprzewidywane zdarzenia, których wystąpienie ma ekstremalnie silny wpływ na gospodarkę i życie społeczne, wywołuje procesy o dalekosiężnych skutkach. - Konsekwencji obecnej sytuacji, wywołanej koronawirusem COVID-19, należy spodziewać się zarówno w relacjach gospodarczych, jak i w obszarze finansów publicznych – twierdzą eksperci IE. Dlatego, według nich, potrzebne się już dzisiaj trafne punktowe rozwiązania pozwalające przedsiębiorstwom przetrwać kryzys. W tym celu niezwykle istotne jest utrzymanie płynności finansowej firm oraz zapewnienie źródeł finansowania przedsiębiorstw. 

Czytaj w LEX: Obowiązki i uprawnienia pracodawców oraz pracowników związane z ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19 >

Jakie działania mogą pomóc firmom

Warto zatem, w opinii ekspertów instytutu, rozważyć i wprowadzić takie działania jak: 

 • powszechne okresowe zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne,  
 • zagwarantowanie utrzymania limitu 30-krotności do końca 2022 roku,  
 • odroczenie reformy OFE do końca 2022 roku,  
 • przejęcie odpowiedzialności za wypłatę świadczeń od 1. dnia niezdolności  do pracy w roku kalendarzowym dla wszystkich ubezpieczonych, 
 • odroczenie wdrażania PPK w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w sektorze publicznym do 1 stycznia 2022 roku.

Oprócz działań o charakterze krótkookresowym warto myśleć także już dzisiaj nad działaniami o charakterze długookresowych działań.

Zobacz procedurę w LEX: Przyznanie przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników dofinansowania części kosztów związanych z pracownikami w związku z pandemią koronawirusa >

Wobec tego za kierunkowe rozwiązania przyjąć należy: 

 • wygaszenie 13. i 14. emerytury,  
 • wzmocnienie kapitałowej części systemu emerytalnego,  
 • wprowadzenie dobrowolności ubezpieczeń społecznych dla samozatrudnionych, 
 • waloryzacja wpłat powitalnych i dopłat rocznych dla uczestników PPK, 
 • ograniczenie biurokracji i stworzenie jednej instytucji wypłacającej świadczenia,  
 • wprowadzenie e-legitymacji świadczeniobiorcy jako środka płatniczego.