ZUS opublikował właśnie raport za 2017 rok, który jest przeglądem najważniejszych wydarzeń minionego roku w ubezpieczeniach społecznych oraz w życiu zakładu.

Wiek emerytalny, e-składka i e-zwolnienia

Rok 2017 obfitował w wydarzenia ważne dla krajowej polityki społecznej i dla działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - napisała we wstępie do raportu prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przypomniała, że ustawowe przywrócenie możliwości przejścia na emeryturę po osiągnięciu 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn było priorytetowym zadaniem ZUS.

Drugim, także istotnym był projekt tzw. e-składki adresowany do przedsiębiorców. Trzecim ważnym zadaniem był projekt e-ZLA, czyli elektronicznych zwolnień lekarskich. Są one wprowadzane stopniowo od 1 stycznia 2016 roku, ale od 1 grudnia 2018 roku będą obowiązywały tylko zwolnienia w formie elektronicznej.

ZUS to potężna instytucja

W minionym roku 45.362 pracowników ZUS obsługiwało 7,69 mln świadczeniobiorców, 15,38 mln ubezpieczonych, czyli osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu i społecznemu oraz 7,1 mln kont płatników.

ZUS zarządza 4 państwowymi funduszami celowymi. Nadzoruje wpłaty składek, ich ewidencję i wypłatę świadczeń. Są to:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS),
Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD),
Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP),
Fundusz Alimentacyjny w Likwidacji (FAL).

W 2017 roku przychody tych funduszy wyniosły ponad 286 mld zł. Największe – prawie 260,7 mld zł – miał FUS. Dysponował pieniędzmi równymi 67 proc. wszystkich wydatków budżetu państwa. Prezes Gertruda Uścińska podkreśla, że FUS zakończył rok z rekordowo niskim deficytem – około 1,2 mld zł. Rok wcześniej wyniósł on ponad 44,1 mld zł.

Prosty i zrozumiały język doceniony przez klientów

ZUS, obok urzędów skarbowych, to instytucja, z którą każdy z nas ma do czynienia. Dlatego zakład zmienia się, aby komunikacja z płatnikami i ubezpieczonymi była sprawniejsza i prostsza. Ważną częścią zmian jest dostosowanie treści dokumentów do wiedzy klientów. ZUS zamienia skomplikowany język przepisów na styl zrozumiały dla osób nieznających urzędowego żargonu. W trakcie realizacji tego projektu stworzono 83 nowe, uproszczone formularze. Przyjęto 10 zasad prostego języka ZUS jako wzorzec, korespondencji do indywidualnych klientów. Opracowano również standard pism objętych postępowaniem administracyjnym (np. decyzji, wezwań, zaświadczeń, zawiadomień) oraz dla informacji i treści internetowych. Uproszczono większość artykułów na stronie internetowej ZUS oraz broszury i ulotki dla klientów. Specjalnie przygotowani wewnętrzni trenerzy prostego języka, którzy w 2017 roku przeszkolili ponad 30 tys. pracowników, pełnią funkcję konsultantów – opiniują pisma i wspierają pracowników, m.in. przy tworzeniu korespondencji do klientów.

Cały raport z działalności ZUS w 2017 roku dostępny jest tutaj >