Na stronie internetowej Sejmu pojawiła się w piątek informacja, że pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej odbędzie się w poniedziałek 7 maja na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

To zmiana, na którą czeka 280 tys. osób. Tyle bowiem, według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynosi liczba osób pobierających renty socjalne (na koniec marca 2018 roku).

Projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej przewiduje zmianę kwoty renty socjalnej poprzez jej podwyższenie do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to jest do kwoty 1029,80 zł brutto. Obecnie - od 1 marca 2018 r. - renta socjalna wynosi 865,03 zł brutto, co daje 745,18 zł na rękę. Zaproponowana podwyżka spowoduje wzrost comiesięcznego świadczenia o 132,94 netto, a to oznacza, że po zmianach uprawnieni dostaną do ręki 878,12 zł. Zmiany mają wejść w życie od 1 września 2018 roku, ale renty w nowej wysokości będą wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Podniesienie wysokości renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej jest jednym z zapisów Porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych zawartego we wtorek przez rząd i przedstawicieli części środowiska osób niepełnosprawnych.