W czwartek, 23 czerwca 2022 r., odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2335).

Czytaj również: 
Dwa lata rząd pracuje nad przepisami o pracy zdalnej, a pracodawcom daje dwa tygodnie na wdrożenie>>

Pracodawcy łatwiej skontrolują trzeźwość pracowników, nawet wbrew związkom zawodowym>>

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, odnosząc się do krytycznych głosów wypowiedzianych w dyskusji i pytania posła Michała Gramatyki dotyczących ewentualnego wydłużenia okresu vacatio legis (w projekcie rząd zaproponował 14 dni, o czym Prawo.pl jako pierwsze pisało) zapowiedział, że rząd jest otwarty na wydłużenie vacatio legis, jeżeli takie postulaty będą zgłaszane w trakcie prac nad projektem w sejmowej komisji.

Praca zdalna po uzgodnieniu z pracownikiem

Zdaniem wiceszefa MRiPS uregulowanie na stałe pracy zdalnej może zachęcić większą liczbę pracowników do jej świadczenia w miejscu zamieszkania. - Z uwagi na większą dostępność pracy, którą można będzie wykonywać poza zakładem pracy wejście w życie projektowanej regulacji może mieć pozytywny wpływ na sytuację rodzin sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi - wskazał Szwed.

Według projektu, praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia w formie zmiany warunków umowy o pracę, co do której nie będzie wymagana forma pisemna.

Będzie możliwa kontrola trzeźwości

Projektowane przepisy zakładają również stworzenie podstaw dla pracodawców do wprowadzenia i przeprowadzania m.in. prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników.
Zgodnie z projektem pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dotyczyć to ma także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy.

O tym, czy projekt ten trafi w ogóle do dalszych prac w komisji sejmowej zdecyduje Sejm na kolejnym posiedzeniu, które zaplanowane jest w dniach 6-7 lipca. Wszystko dlatego, że w dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Większość klubów parlamentarnych opowiedziała się w czwartek za dalszym procedowaniem projektu nowelizacji Kodeksu pracy.