Z opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji dotyczącej pracowniczych planów kapitałowych (PPK) za II kwartał 2020 roku wynika, że stopniowo rośnie liczba osób, które przystępują do programu oszczędzania na przyszłą emeryturę. Ich liczba wzrosła z 236 osób w trzecim kwartale 2019 r. do 981 611 w pierwszym kwartale 2020 r., a w II kwartale br. przekroczyła już pierwszy milion (dokładnie – 1 074 847 uczestników).

Czytaj również: Warto sprawdzać, czy wpłaty do PPK trafiają na konto uczestnika>>

Kto gromadzi pieniądze w PPK

W okresie kwiecień-czerwiec br. liczba uczestników, w stosunku do których podmiot zatrudniający miał obowiązek dokonywać wpłat podstawowych wzrosła z 236 w trzecim kwartale ub.r. do 993 032 uczestników. Dla porównania dodajmy, że w pierwszym kwartale br. tych uczestników było 918 966 (w czwartym kwartale 2019 r. – 319 273). Natomiast liczba uczestników PPK, w stosunku do których pracodawca nie miał obowiązku dokonywać wpłat podstawowych w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r. wyniosła 81 815 osób. Dla porównania w I kwartale 2020 r. było to 62 645 osób, a w IV kwartale 2019 r. - 9 653.

Z informacji KNF wynika ponadto, że systematycznie rośnie również liczba, które decydują się na wnoszenie wpłat dodatkowych. Liczba bowiem uczestników, za których dokonywane są wpłaty dodatkowe, finansowane przez samego uczestnika PPK w  II kwartale 2020 r. wyniosła 5 985 osób (w I kwartale 2020 r. - 6 139 osób, w III kwartale 2019 r. - 4 733 uczestników, a w III kwartale 2019 r. – raptem 10 uczestników). W II kwartale br. było też 18 978 pracodawców, którzy wpłacają opłaty dodatkowe za swoich pracowników (17 782 – w I kwartale br., 12 641 – w III kwartale 22019 r.).

 


Ile wpłacili uczestnicy PPK

Według danych KNF, w II kwartale 2020 r. uczestnicy PPK wpłacili do PPK mniej niż w I kwartale tego roku, bo 533 755 tys. zł  wobec 555 095 tys. zł wpłaconych w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. (w IV kwartale 2019 r. – 86 238 tys. zł, a w III kwartale 2019 r. – 38 tys. zł). Wpłaty podstawowe finansowane przez uczestników pracowniczych planów kapitałowych wyniosły: w III kwartale 2019 r. 20 tys. zł, w IV kwartale 2019 r. – 48 196 tys. zł, w I kwartale 2020 r. – 313 094 tys. zł i 300 630 tys. zł w II kwartale 2020 r. Wpłaty podstawowe finansowane przez podmiot zatrudniający sięgnęły odpowiednio: 15 tys. zł, 36 007 tys. zł,  235 653 tys. zł i 225 196 tys. zł.

Stopniowo wzrastają natomiast wpłaty dodatkowe. I to zarówno te finansowane przez samych uczestników PPK (w III kwartale ub.r. – 3 tys. zł,  w IV kwartale ub.r. – 961 tys. zł, w I kwartale br. – 2 902 tys. zł, a w II kwartale br. – 3 244 tys. zł), jak i przez pracodawców (w IV kwartale 2019 r. – 1 074 tys. zł, w I kwartale 2020 r. – 3 447 tys. zł i w II kwartale 2020 r. – 4 674 tys. zł).

  


Operacje związane z PPK

Jak twierdzi Komisja Nadzoru Finansowego, w I kwartale 2020 r. dokonano 15  wypłat (1 627 wypłat w I kwartale br., a 122 – w IV kwartale 2019 r.), 315 wypłat transferowych,  7 761 zwrotów (7 980 w I kwartale 2020 r., a  89 w IV kwartale 2019 r.) i 289 konwersji (454 konwersji w I kwartale br.). Spadła natomiast liczba operacji zamiany – z 1 679 operacji zamiany w I kwartale br. do 772 w II kwartale 2020 r.  Dla porównania dodajmy, że w IV kwartale 2019 r. odnotowano 104 operacje zamiany.

Wartość związanych z PPK operacji w II kwartale 2020 r. wyniosła:

  • wypłaty – 20 tys. zł (173 tys. zł – w I kwartale br.)
  • wypłaty transferowe – 154 tys. zł (3 tys. zł - w I kwartale br.)
  • zwroty –  6 547 tys. zł (3 272 tys. zł - w I kwartale br.)
  • konwersje – 198 tys. zł (242 tys. zł – w I kwartale br.)
  • zamiany – 1 066 tys. zł (1 038 tys. zł – w I kwartale br.).  

Na niższe wpłaty w II kwartale br. w porównaniu z I kwartałem 2020 roku zwraca uwagę Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o., prawnik w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Według niego, może być to powiązane z lockdownem i czasowym zamrożeniem części branż (przestoje etc). - Jeżeli chodzi o wycofywanie środków to zdecydowanie spadła liczba wypłat (do 15) z ponad 1,6 tysiąca w pierwszym kwartale. Mniejsze zainteresowanie może być powiązane z całkowitym lockdownem, który miał miejsce w części II kwartału – podkreśla Sobolewski. I dodaje: - W IV kwartale 2020 roku należy się spodziewać większego napływu uczestników (do PPK wejdą w tym okresie pracodawcy II i III kohorty). To oznacza, że III kwartał będzie podobny, jeżeli chodzi o poziom uczestnictwa i wartość aktywów – nastąpi sukcesywny wzrost aktywów.

W ocenie Oskara Sobolewskiego, uczestnicy PPK nie są jeszcze zainteresowani wycofywaniem środków. Jak twierdzi, póki co obserwują i czekają na kolejne miesiące z ewentualnymi wypłatami.

 

PPK jako forma oszczędzania 

- PPK są wdrażane tak naprawdę dopiero od roku i ludziom mogą się jeszcze wydawać nieco abstrakcyjne. Ja jestem ich entuzjastą, bo wierzę, że po 1999 roku nie było tak dobrego powszechnego produktu finansowego dla ludzi, którzy chcą oszczędzać – powiedział podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Jak zaznaczył, obecnie praktycznie mamy pewność, że dożyjemy wieku emerytalnego. Mamy też pewność, że system powszechny w perspektywie czasu będzie nam wypłacał niższe świadczenia. - W 2060 r. stopa zastąpienia (czyli relacja przeciętnego wynagrodzenia do świadczenia emerytalnego) będzie wynosiła 25 proc. Obecnie jest to 54 proc. Jak zatem można nie dostrzegać PPK jako ewidentnego benefitu? - pytał Marczuk.  Według niego, jeśli uda się utrzymać partycypację w PPK na obecnym ok. 40-proc. poziomie, to za rok będzie już 4-4,5 mln Polaków oszczędzających w ten sposób.