Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował kwartalną informację o wartości aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (rodzaj funduszu inwestycyjnego, w ramach którego inwestowane są środki zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych). Dane opracowywane są na podstawie sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez instytucje zarządzające funduszami zdefiniowanej daty działającymi na podstawie ustawy o PPK. Z informacji tej wynika, że na dzień 30 czerwca 2020 r. wartość aktywów netto takich funduszy wyniosła 1,43 mld złotych. Dla porównania w I kwartale 2020 r. było to 609,51 mln zł, a w IV kwartale 2019 r. – niespełna 84,7 mln złotych.

 


Wysoka stopa zwrotu

We wtorek Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), poinformował, że średnia stopa zwrotu z oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych w ciągu 7 miesięcy wyniosła 3,5 proc. Jak podkreślił, wysoka stopa zwrotu świadczy o tym, że PPK są znacznie bardziej efektywnym sposobem oszczędzania, niż np. rachunki bankowe czy obligacje. Wskazał, że do stosunkowo wysokiej stopy zwrotu PPK przyczyniają się wpłaty od pracodawcy oraz od państwa. Dodał, że np. w lipcu tego roku ok. 100 tys. uczestników otrzyma tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł netto. Przypomniał, że przysługuje ona każdemu uczestnikowi, który przez trzy miesiące odkłada pieniądze w ramach programu. Podczas konferencji PFR przedstawił wyliczenia, z których wynika, że osoba, która od grudnia do PPK wpłaciła ok. 800 zł, w sumie, z wpłatami od pracodawcy i od skarbu państwa, powinna mieć na rachunku 1834 zł.

Czytaj w LEX: PPK - co zmienia Tarcza antykryzysowa 4.0 >

Borys zapowiedział, że jesienią tego roku do PPK będą przystępowały małe i średnie firmy. W sumie - jak wyliczył - w tzw. drugiej turze do programu powszechnego oszczędzania powinno przystąpić ok. 68 tys. firm zatrudniających 3,7 mln pracowników.

Według prezesa PFR, mimo kryzysu wywołanego koronawirusem, tzw. partycypacja w II fali powinna utrzymać na poziomie I etapu, w którym uczestniczyło 3,9 tys. największych firm zatrudniających powyżej 250 pracowników. Przypomniał, że partycypacja wówczas wyniosło ok. 40 proc.

Sprawdź w LEX: Czy sytuacja związana z COVID-19 przesunęła termin wprowadzenia PPK dla firm zatrudniających powyżej 50 pracowników? >

Z przedstawionych przez PFR danych wynika, że na dzień 27 lipca br. wartość aktywów zgromadzonych w PPK to 1,65 mld zł, natomiast na koniec 2020 roku - według Borysa - może ona wynieść około 4-5 mld zł.

 


Sukces czy porażka?

- Niespełna 1,5 mld zł zgromadziło 20 instytucji finansowych w aktywach PPK według danych na koniec II kwartału 2020 roku. Sukces czy porażka? Chociaż PPK formalnie funkcjonuje od roku (od 1 lipca 2019 roku pracodawcy 250+ mogli zawierać umowy składające się na PPK), to pracodawcy zaczęli finansować PPK dopiero w listopadzie 2019 roku. Niespełna milion osób (wg danych na I kwartał) zgromadziło dzisiaj 1.5 mld zł. Nie jest to sukces, chociaż każda złotówka aktywów na okres po 60 roku życia powinna cieszyć – mówi Oskar Sobolewski, prawnik z kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspert Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. Przypomina, że zgodnie z OSR do ustawy o PPK z 2018 roku, instytucje powinny posiadać na koniec 2019 roku 6 mld zł, a na koniec 2020 roku - 18 mld zł.

Sprawdź w LEX: Czy właściciela firmy należy brać go pod uwagę przy ustalaniu liczby osób zatrudnionych, która ma wpływ na datę objęcia podmiotu zatrudniającego przepisami o PPK? >

- Sukcesem będzie jeżeli w roku 2020 przekroczona zostanie granica 3 mld zł w aktywach PPK. Niestety, plany po raz kolejny rozjechały się z rzeczywistością – podkreśla Sobolewski. I dodaje: - Osoby odpowiedzialne za wdrażanie PPK ze strony państwa powinny się zastanowić, jak zainteresować Polaków do uczestnictwa w tym programie, bowiem bez PPK albo innej formy długoterminowego oszczędzania okres po 60 roku życia będzie dla wielu pracowników wiązał się z głodowymi świadczeniami.

Sprawdź w LEX: Czy osoby na kierowniczych stanowiskach mogą zostać przedstawicielami pracowników w wyborze instytucji finansowej do PPK? >

Jak zaznaczył ekspert IE, z perspektywy instytucji finansowych widać, że tylko 4 z nich zgromadziły ponad 100 mln zł: PKO prawie 0.5 mld zł, PZU 195 mln, NN PTE 190 mln i NN TFI 119 mln zł. Łącznie mają oni miliard aktywów. - To pokazuje, jak wygląda dzisiaj rynek PPK. Mamy cztery czołowe instytucje (dwie polskie i dwie zagraniczne). Jeżeli pozostałe instytucje nie nadrobią w II i III kohorcie, może się okazać, że już pod koniec 2021 roku ich liczba diametralnie się zmniejszy z 20 dzisiaj do około 12/14 podmiotów za 18 miesięcy – ocenia Sobolewski.

Sprawdź w LEX: Czy jeśli wszystkie osoby złożą deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK, to pracodawca jest zwolniony z obowiązku ich tworzenia? >