Ustawa wprowadza regulacje doprecyzowujące dotyczące organów uprawnionych do przyznawania statusu weterana lub weterana poszkodowanego. Wprowadza upoważnienie dla Szefa Agencji Wywiadu do przyznawania statusu weterana lub weterana poszkodowanego funkcjonariuszom Agencji Wywiadu.

 

Status weterana otrzyma więcej żołnierzy>>

 

Więcej uprawnień dla funkcjonariuszy

Uprawnia też funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu do udziału w bezpłatnych turnusach leczniczo-profilaktycznych. 

 

Nowela umożliwia udział w bezpłatnych turnusach readaptacyjno-kondycyjnych. W turnusie może brać udział także najbliższy członek rodziny - w jego wypadku wprowadza się 50 proc. odpłatność. Dodatkowo weteranom poszkodowanym, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 proc., przyznano uprawnienia do udziału raz w roku w bezpłatnych turnusach readaptacyjno-kondycyjnych organizowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 

Ustawa doprecyzuje zasady korzystania z dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Wskazuje, że trzeba go wykorzystać w całości w roku kalendarzowym, w którym on przysługuje, w terminie uzgodnionym z pracodawcą, jak również że za niewykorzystany urlop nie będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny.