Umowa odnosi się m.in. do emerytur i rent

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej podkreślił, że umowa będzie miała zastosowanie do wszystkich osób, które podlegają lub podlegały ustawodawstwu jednego lub obydwu krajów, członków ich rodzin oraz osób pozostałych przy życiu po tych osobach. Jej postanowienia odnoszącą się miedzy innymi do: świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków pogrzebowych.

Sumowanie okresów ubezpieczenia

- Związanie Polski umową z Białorusią m.in. pozwoli na uwzględnianie (sumowanie) okresów ubezpieczenia przebytych na Białorusi, w celu ustalenia prawa i wysokości polskich świadczeń emerytalno-rentowych (i wzajemnie), a także umożliwi transfer świadczeń osobom uprawnionym zamieszkałym na terytorium drugiego państwa - wyjaśniło ministerstwo.

Czytaj też: Od 1 marca większość emerytów dostanie 70 zł podwyżkę >>>

Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym strony wymienią noty informujące o spełnieniu wymogów dla wejścia jej w życie.

 


 Dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym zapewniają koordynację systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujących w Polsce i drugim umawiającym się państwie. Tego rodzaju umowy Polska podpisała m.in. z Austrią, Belgią, Francją, Niemcami, Węgrami i Izraelem.