Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

Sprawdź w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

 

Szkolenia dla pracodawców

- Ruszyliśmy ze szkoleniami. W każdym województwie organizujemy je wspólnie z wojewodami. Zapraszamy wszystkich przedstawicieli pracodawców, są one bezpłatne i otwarte. Pierwsze część spotkania ma charakter wprowadzający do PPK, druga jest już bardziej warsztatowa. Staramy się dzielić z pracodawcami wiedzą o tym w jaki sposób wdrożyć PPK - wyjaśnia w rozmowie z Prawo.pl wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób obliczyć okres zatrudnienia wymagany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK? >

- Podczas konferencji chcielibyśmy dotrzeć do pracodawców z informacją o PPK. W czasie spotkania można zadawać pytania, korzystać z naszych materiałów, będziemy starać się rozwiązywać wszystkie problemy - dodaje.

Sprawdź w LEX: Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

Wiceprezes zaznacza, że podczas spotkań omawiana jest także kwestia interpretacji prawa. - Publikujemy wyjaśnienia ws. PPK m.in. na stronie internetowej www.mojeppk.pl, robimy to wspólnie z KNF i ministerstwem finansów - mówi. Zwraca uwagę, że w związku z wdrożeniem PPK uruchomiono także specjalną infolinię 800 775775, gdzie można uzyskać informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych .

Marczuk zapowiedział, że najbliższych dniach konferencje odbędą się m.in. w Krakowie, Kielcach i Katowicach.

Czytaj też:  PPK - obawy mają i pracownicy, i pracodawcy >

 


Pracownicze Programy Kapitałowe mają dotyczyć ok. 11,5 mln pracowników i mają zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów, po ukończeniu przez nich 60. roku życia. Ustawa zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Dotyczy osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłacałby składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. W efekcie maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika mogłaby wynosić 8 proc. Obowiązywałaby coroczna dopłata z budżetu w wysokości 240 zł, a ponadto państwo dawałoby dodatkową "opłatę powitalną" w wysokości 200 zł.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK >

 

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Pracownicze Plany Kapitałowe - porównanie PPK a PPE >

Czy zleceniodawca ma obowiązek dokonywać wpłat do PPK? >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Czy składka na pracowniczy plan kapitałowy będzie podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych? >

Pracownicze programy emerytalne a koszty uzyskania przychodów >