Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed ocenił, że program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Resort rodziny zabiega, by w kolejnych latach ASOS nie tylko był kontynuowany, ale także dysponował większym budżetem. Obecna edycja programu jest ostatnią w ramach przedsięwzięcia rozpisanego na lata 2014-2020. Następna edycja, której szczegóły i budżet będą znane w tym roku, obejmie kolejne pięć lat. - Przygotowujemy się do nowej edycji programu 2021-2025 – oznajmił w stolicy Podbeskidzia wiceminister Szwed. Zapewnił, że program będzie kontynuowany.

 


Budżet nowego programu ma być ustalany we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wiceminister podkreślił, że resort jest otwarty na propozycje ze strony dotychczasowych beneficjentów programu, dotyczące nowych inicjatyw i zadań, jakie mogłyby się znaleźć w jego kolejnej edycji.

W sumie w latach 2016-2020 w całej Polsce w ramach Programu ASOS sfinansowanych zostało (wraz z obecną edycją) ponad 1,7 tys. projektów, z których skorzystało kilkaset tysięcy osób, w tym kilkadziesiąt tysięcy osób z niepełnosprawnościami.

Kto może brać udział w programie

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m.in. organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, samorządowych stowarzyszeń oraz innych podmiotów działających non-profit na rzecz osób starszych.

W poniedziałek w Bielsku-Białej wiceminister Szwed, wraz z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Grzegorzem Pudą, wręczyli przedstawicielom organizacji realizujących wybrane projekty 17 promes, gwarantujących środki z programu ASOS. W sumie w obecnej edycji programu wybrano 57 przedsięwzięć z woj. śląskiego, na kwotę ponad 7,3 mln zł. W poniedziałek po południu uroczystość wręczenia promes zaplanowano także w Częstochowie.

 

Wiceminister Szwed przypomniał, że program wspiera różnorodne projekty adresowane do osób, które ukończyły 60 lat. To m.in. rozmaite zajęcia i spotkania seniorów, ale także np. usługi opiekuńcze czy projekty turystyczne.

- Dzięki temu możemy wspierać osoby starsze, m.in. poprzez to, że bardziej aktywnie spędzają czas. Dziś to bardzo ważne – jesteśmy w okresie pandemii, wiele osób nie miało możliwości wyjścia z domu; dzięki udziałowi w programie będzie taka możliwość – powiedział Szwed.

 


Wiceminister przypomniał, że do osób starszych skierowany jest także rządowy program Senior Plus, w którego obecnej edycji zakończono już nabór wniosków i rozdysponowano ponad 60 mln zł z dostępnych 80 mln zł, przeznaczonych m.in. na tworzenie i działanie klubów seniora czy domów dziennego pobytu. Środki te otrzymują samorządy.

Wysokość dotacji z programu ASOS, o którą można było się ubiegać w obecnej edycji, to od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się nie tylko wkład finansowy, jak i osobowy. Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczny budżet programu wynosił 40 mln zł.