Według danych GUS za drugi kwartał 2019 r. współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi 29,6 proc. To o 1,3 proc. więcej niż w 2018 r. Z kolei wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ubiegłym roku wynosił 26,2 proc. natomiast w drugim kwartale tego roku plasował się na poziomie 27,5 proc. Dane te dotyczą osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym - 18-59 dla kobiet oraz 18-64 dla mężczyzn. Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych wynosi po drugim kwartale tego roku 7,3 proc.

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych rośnie, ale potrzebne dalsze wsparcie

Prezes PFRON zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich lat wzrosła aktywność osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Podkreśliła jednocześnie, że potrzebne jest dalsze wsparcie w tym zakresie. W tym roku z budżetu PFRON, który wyniósł niemal 5,5 mld zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przeznaczono ok. 3,4 mld zł.

Czytaj też: Na rynku pracy widać wzrost poziomu rotacji w firmach >

Marlena Maląg podkreśla, że PFRON uruchomił akcję informacyjną "Aktywni plus", której celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i długotrwałe bezrobocie. Projekt obejmuje trzy programy: "Absolwent", "Stabilne zatrudnienie" oraz "Praca-Integracja". Ich łączny budżet to 35,3 mln zł.

 


- Zależy nam na tym, aby osoby niepełnosprawne na rynku pracy były dobrze wykształcone. Mamy niespełna 10 proc. osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem. Zależy nam na tym, aby ten wskaźnik był coraz wyższy - mówi. Dlatego programy PFRON mają na celu pomoc w zdobywaniu wykształcenia wyższego - dotyczy to zarówno studiów magisterskich jak i doktoranckich. Prezes podkreśliła, że wyższe wykształcenie to także wyższe zarobki. Dodała, że dobra sytuacja na rynku pracy i niskie bezrobocie to szansa dla osób niepełnosprawnych, by podjąć zatrudnienie.