Na ten cel przeznaczył rząd w tym roku 30 mln zł. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego - gmin i powiatów, które od października mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania. W ramach programu samorządy mogą otrzymać wsparcie do 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

Chodzi o niezależność

Jak podkreślił wiceminister Krzysztof Michałkiewicz, obecnie "dostęp do asystentów osobistych jest bardzo ograniczony. Tylko osoby, które było na to stać mogły korzystać z tych usług. Chcemy, by wsparcie w tej formie było powszechnie dostępne, tak by osoby niepełnosprawne były bardziej niezależne i mogły być aktywne społecznie i zawodowo" - powiedział wiceminister rodziny.

Zachęcił samorządy do wzięcia udziału w programie. "Od października samorządy mogą składać wnioski do wojewodów, którzy przekażą je do akceptacji ministerstwa, a następnie będą podpisywane umowy wraz ze środkami na ten cel. Samorządy będą organizować i świadczyć tego typu usługi albo bezpośrednio, albo zlecając je podmiotom, które się w tym specjalizują" - wyjaśnił wiceszef MRPiPS.

Samorząd musi pomóc

Podkreślił, że gmina lub powiat umożliwi osobie niepełnosprawnej samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. "Bardzo nam zależy, by osoba niepełnosprawna miała możliwość samodzielnego wyboru konkretnego asystenta. My finansujemy 30 godzin miesięcznie takich usług. Jeżeli osoba niepełnosprawna będzie potrzebowała większego wsparcia, to dzięki środkom z budżetu samorządów, jest możliwe kontynowanie tej usługi także w większym wymiarze czasu" - zapewnił Michałkiewicz.

Jak wyjaśnił, asystent ma za zadanie pomóc osobie niepełnosprawnej przy codziennie wykonywanych czynnościach m.in. w dojazdach do konkretnych miejsc, np. do lekarza, czy na zakupy, załatwieniu spraw urzędowych, czy korzystaniu z ofert kulturalnych (np. muzeum, kino, teatr).

Źródłem finansowania programu są pieniądze z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Michałkiewicz podkreślił, że na realizację programu resort rodziny przeznaczy w tym roku 30 mln zł, a w przyszłym – 50 mln zł. Środki pokrywać będą koszty wynagrodzenia asystentów, zakupów biletów komunikacji publicznej dla asystentów i koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów.

Pierwsza edycja programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Ustawa dotycząca utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Fundusz ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych.